external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เงื่อนไขการถือบัตร

ttb reserve infinite

คุณสมบัติผู้ถือบัตร ttb reserve infinite

บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท เอกสิทธิ์ขั้นสูงสุด ทั้งทางด้านการเงินการลงทุน และด้านไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบบัตรเครดิต ที่ช่วยบริหารการเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง พร้อมต่อยอดการลงทุน และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย จากธนาคารและร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ

สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัยที่ชำระในปีที่สมัคร รวมกันตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

  • ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
  • ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME) เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ
  • ยอดเงินลงทุนในกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
  • ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ
  • เงินค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันวินาศภัยที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด pdf, 133 kb

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

ดาวน์โหลด pdf, 226 kb


เงื่อนไขการถือบัตร

ttb reserve signature

คุณสมบัติผู้ถือบัตร ttb reserve signature

บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ เอกสิทธิ์ขั้นสูงสุด ทั้งทางด้านการเงินการลงทุน และด้านไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบบัตรเครดิต ที่ช่วยบริหารการเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง พร้อมต่อยอดการลงทุน และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย จากธนาคารและร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ

สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัยที่ชำระในปีที่สมัคร รวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ดังนี้

  • ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
  • ยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME) เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ
  • ยอดเงินลงทุนในกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
  • ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และ/หรือ
  • เงินค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันวินาศภัยที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด pdf, 133 kb

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

ดาวน์โหลด pdf, 226 kb

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428