external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี เงินฝากค้ำประกัน (ttb SME Fully Cash)

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ตัวช่วยสำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ง่าย ๆ ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกัน รับวงเงินสินเชื่อได้ทันใจ อัตราดอกเบี้ยต่ำ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  2. ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
  3. ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่ขาดสภาพคล่อง รับดอกเบี้ยเงินฝากได้เหมือนเดิม ไม่ต้องถอนเงินฝากประจำมาใช้กลางทาง
คุณสมบัติของลูกค้า
  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจ
  3. อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 80 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 80 ปี)
  4. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
  2. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน