external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank)

บัญชีธุรกิจเลือกได้ทั้งประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ ที่ให้ลูกค้าเอสเอ็มอีใช้เป็นบัญชีบริษัท ประหยัดต้นทุน เพราะทุกธุรกรรมทำฟรี สามารถทำรายการ โอน รับ จ่าย ข้ามธนาคาร ข้ามเขตได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สะดวกทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา


บัญชีธุรกิจที่ทำให้

การทำธุรกรรมการเงิน

เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโมบายแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน

ttb sme one bank บัญชีธุรกิจสำหรับบริษัทที่ทำให้การทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่าย

ประหยัดต้นทุน

ฟรี! ค่าธรรมเนียม

ทำธุรกรรมโอนเงิน หรือ ถอนเงิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่าน ttb business one
 • ทำธุรกรรมโอนเงิน หรือถอนเงิน

  ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของทุกธนาคาร

  ได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

  และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • สามารถจ่ายผ่านทุกธนาคารได้ฟรี

  ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • การเรียกเก็บเช็คข้ามเขต ข้ามธนาคาร

  ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ


 • 1. ประหยัดเวลาในการทำธุรกรรม สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโมบายแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน
 • 2. ประหยัดต้นทุน ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านบัญชีธุรกิจแบบกระแสรายวัน เอสเอ็มอีวันแบงก์ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโมบายแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน โดยไม่มีกำหนดจำนวนยอดคงเหลือในบัญชี
  • 2.1 ฝาก ถอน โอน หรือจ่ายเงินข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • 2.2 จ่ายเงินเดือนพนักงานได้ทุกธนาคาร
  • 2.3 เรียกเก็บเช็คข้ามเขต ข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร
 • 3. ค่าธรรมเนียมรายปี เพียง 500 บาทต่อบัญชี


คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบริษัทจำกัด

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 • 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์)/ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี/หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)


สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 • 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 • 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 • 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี/หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี) และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี


ขั้นตอนการสมัคร

1.
เตรียมเอกสาร

เปิดบัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป ขั้นต่ำ 2,500 บาท โดยคิด ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท ต่อบัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป

2.
ยื่นเอกสาร

เปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ

3.
สมัครใช้อินเทอร์เน็ต และโมบาย
แบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน

พร้อมกับการเปิดบัญชีธนาคาร

ข้อตกลงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

ดาวน์โหลด PDF, 262 KB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

ดาวน์โหลด PDF, 262 KB


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด