อัตราค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่มีผลบังคับใช้หัวข้อขนาดดาวน์โหลด PDF
12 กันยายน 2564ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ733.00 KB
12 กันยายน 2564ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิต450.00 KB
7 พฤษภาคม 2564ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ429.00 KB
7 พฤษภาคม 2564ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิต189.00 KB
7 พฤษภาคม 2564ตารางที่ 6 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ522.00 KB
7 พฤษภาคม 2564ตารางที่ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ลว. 7 พ.ค. 64232.00 KB
1 มีนาคม 2564ตารางที่ 6 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ลว. 1 มี.ค. 2564542.00 KB
1 มีนาคม 2564ตารางที่ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ลว. 1 มี.ค. 2564235.00 KB
15 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิต163.00 KB
1 พฤศจิกายน 2563ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ136.00 KB