อัตราดอกเบี้ยเงินกู้​

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท

ดอกเบี้ย
MLR 6.125/ ต่อปี %
MOR 6.15/ ต่อปี %
MRR 6.28/ ต่อปี %
CPR 18.00/ ต่อปี %

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่ขนาดดาวน์โหลด PDF
17 มกราคม 255463.00 KB