อัตราดอกเบี้ยเงินกู้​

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท

ดอกเบี้ย
MLR 6.125/ ต่อปี %
MOR 6.15/ ต่อปี %
MRR 6.28/ ต่อปี %
CPR 18.00/ ต่อปี %

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่ขนาดดาวน์โหลด PDF
6 ธันวาคม 255686.00 KB
1 พฤศจิกายน 255570.00 KB
27 กันยายน 255571.00 KB
7 กุมภาพันธ์ 255569.00 KB
13 ธันวาคม 255468.00 KB
2 กันยายน 255472.00 KB
20 กรกฎาคม 255469.00 KB
9 มิถุนายน 255469.00 KB
26 เมษายน 255469.00 KB
11 มีนาคม 255469.00 KB