อัตราดอกเบี้ยเงินกู้​

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท

ดอกเบี้ย
MLR 6.125/ ต่อปี %
MOR 6.15/ ต่อปี %
MRR 6.28/ ต่อปี %
CPR 18.00/ ต่อปี %

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่ขนาดดาวน์โหลด PDF
1 กันยายน 2562261.00 KB
1 กรกฎาคม 2562258.00 KB
28 พฤศจิกายน 2560260.00 KB
17 สิงหาคม 2560262.00 KB
22 พฤษภาคม 2560264.00 KB
7 เมษายน 2559265.00 KB
17 มิถุนายน 2558262.00 KB
25 พฤษภาคม 2558256.00 KB
23 มีนาคม 2558263.00 KB
18 มีนาคม 255785.00 KB