อัตราดอกเบี้ยเงินกู้​

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท

ดอกเบี้ย
MLR 6.125/ ต่อปี %
MOR 6.15/ ต่อปี %
MRR 6.28/ ต่อปี %
CPR 18.00/ ต่อปี %

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่ขนาดดาวน์โหลด PDF
17 มิถุนายน 2564294.00 KB
7 พฤษภาคม 2564323.00 KB
1 เมษายน 2564313.00 KB
1 มีนาคม 2564272.00 KB
1 พฤศจิกายน 2563282.00 KB
1 มิถุนายน 2563253.00 KB
10 เมษายน 2563256.00 KB
1 เมษายน 2563252.00 KB
7 กุมภาพันธ์ 2563256.00 KB
1 ธันวาคม 2562264.00 KB