อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่มีผลบังคับใช้ดาวน์โหลด PDF
7 พฤษภาคม 2564
5 มีนาคม 2564
1 มีนาคม 2564
2 พฤศจิกายน 2563
1 กรกฎาคม 2563
7 พฤษภาคม 2562
17 กันยายน 2561
15 พฤษภาคม 2560
25 พฤศจิกายน 2559
27 กรกฎาคม 2558