อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


ดูย้อนหลัง
รอบที่

วันที่

4 สิงหาคม 2564

เวลา

17:16

หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

Foreign CurrenciesBank Buying RatesBank Selling Rates
Foreign CurrenciesForeign CurrenciesT/TBank Selling RatesT/T,D/D
Export Sight Bill
D/D&T/C
T/TBank NotesT/T,D/DBank Notes
USD
United States Dollar
32.8300032.9300033.23000
USD
USD DENO. $ : 1-2
32.0200033.34000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.4200033.34000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.7700033.34000
GBP
British Pound
45.3862545.5250045.1600046.4725048.12000
EUR
Euro
38.6825038.8012538.5800039.6875040.06000
JPY : 100
Japanese Yen
29.8437529.9350029.8300030.7675031.45000
HKD
Hongkong Dollar
4.198754.212504.170004.295004.34000
SGD
Singapore Dollar
24.1162524.1900024.0300024.7750024.84000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
25.9950026.0737525.6500026.6512526.70000
AUD
Australian Dollar
23.9000023.9725023.8300024.9225025.06000
NZD
New Zealand Dollar
22.8850022.9550022.7400023.6300023.99000
CHF
Swiss Franc
36.0725036.1825035.8700037.0012537.28000
DKK
Danish Krone
5.206255.222505.020005.330005.37000
NOK
Norwegian Krona
3.698753.710003.580003.787503.82000
SEK
Swedish Krona
3.787503.798753.660003.888753.92000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
5.003755.018754.980005.208755.78000
USD
United States Dollar
32.8300032.9300033.23000
USD
USD DENO. $ : 1-2
32.0200033.34000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.4200033.34000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.7700033.34000
GBP
British Pound
45.4687545.6075045.2400046.5562548.21000
EUR
Euro
38.7262538.8437538.6300039.7300040.10000
JPY : 100
Japanese Yen
29.8350029.9262529.8200030.7587531.44000
HKD
Hongkong Dollar
4.201254.213754.170004.297504.35000
SGD
Singapore Dollar
24.1500024.2237524.0600024.8100024.87000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0387526.1175025.6900026.6962526.75000
AUD
Australian Dollar
23.9425024.0150023.8800024.9662525.11000
NZD
New Zealand Dollar
22.9312523.0012522.7800023.6775024.04000
CHF
Swiss Franc
36.0925036.2025035.8900037.0212537.30000
DKK
Danish Krone
5.212505.227505.030005.336255.38000
NOK
Norwegian Krona
3.706253.717503.590003.795003.83000
SEK
Swedish Krona
3.792503.803753.660003.893753.92000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
5.011255.026254.990005.217505.79000
USD
United States Dollar
32.8600032.9600033.26000
USD
USD DENO. $ : 1-2
32.0500033.37000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.4500033.37000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.8000033.37000
GBP
British Pound
45.5175045.6550045.2900046.6050048.26000
EUR
Euro
38.6925038.8100038.5900039.6962540.07000
JPY : 100
Japanese Yen
29.8200029.9112529.8100030.7425031.42000
HKD
Hongkong Dollar
4.203754.217504.170004.300004.35000
SGD
Singapore Dollar
24.1787524.2525024.0900024.8400024.90000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0462526.1250025.7000026.7025026.75000
AUD
Australian Dollar
24.0075024.0800023.9400025.0325025.17000
NZD
New Zealand Dollar
22.9950023.0650022.8500023.7412524.10000
CHF
Swiss Franc
36.0700036.1800035.8700036.9975037.28000
DKK
Danish Krone
5.208755.223755.030005.332505.37000
NOK
Norwegian Krona
3.708753.720003.590003.798753.83000
SEK
Swedish Krona
3.793753.805003.660003.895003.92000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
5.015005.030004.990005.220005.79000
USD
United States Dollar
32.8900032.9900033.29000
USD
USD DENO. $ : 1-2
32.0800033.40000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.4800033.40000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.8300033.40000
GBP
British Pound
45.5812545.7200045.3500046.6700048.32000
EUR
Euro
38.7437538.8612538.6400039.7487540.12000
JPY : 100
Japanese Yen
29.8500029.9412529.8400030.7737531.45000
HKD
Hongkong Dollar
4.207504.220004.170004.303754.35000
SGD
Singapore Dollar
24.2012524.2750024.1100024.8625024.92000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0812526.1612525.7400026.7400026.79000
AUD
Australian Dollar
24.0350024.1087523.9700025.0612525.20000
NZD
New Zealand Dollar
23.0425023.1125022.8900023.7900024.15000
CHF
Swiss Franc
36.1187536.2287535.9200037.0475037.33000
DKK
Danish Krone
5.215005.231255.030005.338755.38000
NOK
Norwegian Krona
3.715003.726253.600003.803753.83000
SEK
Swedish Krona
3.798753.810003.670003.900003.93000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
5.020005.035005.000005.225005.79000

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ธุรกิจตลาดเงิน สายด่วน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน AED สกุลเงิน IDR และสกุลเงิน INR โปรดติดต่อสอบถามที่ธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188