อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


ดูย้อนหลัง
รอบที่

วันที่

30 กรกฎาคม 2564

เวลา

17:08

หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

Foreign CurrenciesBank Buying RatesBank Selling Rates
Foreign CurrenciesForeign CurrenciesT/TBank Selling RatesT/T,D/D
Export Sight Bill
D/D&T/C
T/TBank NotesT/T,D/DBank Notes
USD
United States Dollar
32.6600032.7600033.06000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8600033.17000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2500033.17000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.6000033.17000
GBP
British Pound
45.3025045.4412545.0700046.3875048.04000
EUR
Euro
38.5512538.6687538.4500039.5537539.92000
JPY : 100
Japanese Yen
29.5487529.6400029.5400030.4637531.14000
HKD
Hongkong Dollar
4.180004.192504.150004.276254.33000
SGD
Singapore Dollar
23.9487524.0225023.8600024.6037524.66000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0362526.1150025.6900026.6962526.75000
AUD
Australian Dollar
23.7725023.8450023.7100024.7925024.93000
NZD
New Zealand Dollar
22.6387522.7087522.4900023.3812523.74000
CHF
Swiss Franc
35.7950035.9050035.6000036.7175037.00000
DKK
Danish Krone
5.188755.205005.010005.312505.35000
NOK
Norwegian Krona
3.711253.722503.590003.801253.83000
SEK
Swedish Krona
3.788753.800003.660003.890003.92000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.988755.003754.970005.193755.76000
USD
United States Dollar
32.6200032.7200033.02000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8200033.13000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2100033.13000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5600033.13000
GBP
British Pound
45.3250045.4637545.1000046.4100048.06000
EUR
Euro
38.5437538.6612538.4400039.5450039.91000
JPY : 100
Japanese Yen
29.5212529.6112529.5100030.4350031.11000
HKD
Hongkong Dollar
4.173754.187504.140004.270004.32000
SGD
Singapore Dollar
23.9500024.0225023.8600024.6062524.67000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0575026.1375025.7100026.7200026.77000
AUD
Australian Dollar
23.7662523.8387523.7000024.7850024.93000
NZD
New Zealand Dollar
22.6437522.7137522.5000023.3850023.75000
CHF
Swiss Franc
35.7675035.8762535.5700036.6900036.97000
DKK
Danish Krone
5.187505.203755.000005.311255.35000
NOK
Norwegian Krona
3.703753.715003.580003.793753.82000
SEK
Swedish Krona
3.788753.800003.660003.890003.92000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.981254.997504.960005.186255.76000
USD
United States Dollar
32.6300032.7300033.03000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8300033.14000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2200033.14000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5700033.14000
GBP
British Pound
45.3100045.4487545.0800046.3950048.05000
EUR
Euro
38.5487538.6662538.4500039.5512539.92000
JPY : 100
Japanese Yen
29.5062529.5962529.4900030.4187531.10000
HKD
Hongkong Dollar
4.175004.188754.140004.271254.32000
SGD
Singapore Dollar
23.9450024.0175023.8600024.6000024.66000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0600026.1400025.7100026.7212526.77000
AUD
Australian Dollar
23.7375023.8100023.6700024.7562524.90000
NZD
New Zealand Dollar
22.6375022.7075022.4900023.3787523.74000
CHF
Swiss Franc
35.8012535.9112535.6000036.7250037.01000
DKK
Danish Krone
5.187505.203755.000005.311255.35000
NOK
Norwegian Krona
3.690003.701253.570003.780003.81000
SEK
Swedish Krona
3.780003.791253.650003.881253.91000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.982504.997504.960005.187505.76000

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ธุรกิจตลาดเงิน สายด่วน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน AED สกุลเงิน IDR และสกุลเงิน INR โปรดติดต่อสอบถามที่ธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188