อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


ดูย้อนหลัง
รอบที่

วันที่

29 กรกฎาคม 2564

เวลา

15:44

หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

Foreign CurrenciesBank Buying RatesBank Selling Rates
Foreign CurrenciesForeign CurrenciesT/TBank Selling RatesT/T,D/D
Export Sight Bill
D/D&T/C
T/TBank NotesT/T,D/DBank Notes
USD
United States Dollar
32.6100032.7100033.01000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8100033.12000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2000033.12000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5500033.12000
GBP
British Pound
45.0962545.2337544.8700046.1787547.83000
EUR
Euro
38.3687538.4862538.2700039.3687539.74000
JPY : 100
Japanese Yen
29.4537529.5437529.4400030.3650031.05000
HKD
Hongkong Dollar
4.171254.183754.140004.267504.32000
SGD
Singapore Dollar
23.8737523.9475023.7900024.5275024.59000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
25.8825025.9612525.5400026.5375026.59000
AUD
Australian Dollar
23.6612523.7337523.6000024.6787524.82000
NZD
New Zealand Dollar
22.4550022.5237522.3100023.1937523.55000
CHF
Swiss Franc
35.6037535.7125035.4000036.5200036.80000
DKK
Danish Krone
5.165005.180004.980005.287505.33000
NOK
Norwegian Krona
3.683753.696253.570003.773753.80000
SEK
Swedish Krona
3.766253.777503.640003.867503.90000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.955004.970004.930005.157505.73000
USD
United States Dollar
32.6500032.7500033.05000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8500033.16000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2400033.16000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5900033.16000
GBP
British Pound
45.1612545.2987544.9300046.2437547.89000
EUR
Euro
38.4225038.5400038.3200039.4225039.79000
JPY : 100
Japanese Yen
29.4862529.5775029.4700030.3987531.08000
HKD
Hongkong Dollar
4.176254.190004.140004.272504.32000
SGD
Singapore Dollar
23.8925023.9662523.8100024.5462524.61000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
25.9125025.9912525.5700026.5687526.62000
AUD
Australian Dollar
23.6900023.7625023.6300024.7087524.85000
NZD
New Zealand Dollar
22.4787522.5475022.3300023.2187523.58000
CHF
Swiss Franc
35.6587535.7687535.4600036.5762536.86000
DKK
Danish Krone
5.171255.187504.990005.295005.33000
NOK
Norwegian Krona
3.690003.701253.570003.778753.81000
SEK
Swedish Krona
3.771253.782503.640003.872503.90000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.963754.978754.940005.167505.74000
USD
United States Dollar
32.6200032.7200033.02000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8200033.13000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2100033.13000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5600033.13000
GBP
British Pound
45.1612545.3000044.9300046.2450047.90000
EUR
Euro
38.4100038.5275038.3100039.4100039.78000
JPY : 100
Japanese Yen
29.4437529.5337529.4300030.3537531.03000
HKD
Hongkong Dollar
4.172504.185004.140004.268754.32000
SGD
Singapore Dollar
23.8850023.9575023.8000024.5375024.60000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
25.9175025.9962525.5700026.5737526.62000
AUD
Australian Dollar
23.6875023.7612523.6200024.7062524.85000
NZD
New Zealand Dollar
22.4775022.5462522.3300023.2175023.58000
CHF
Swiss Franc
35.6375035.7475035.4400036.5550036.84000
DKK
Danish Krone
5.170005.185004.990005.293755.33000
NOK
Norwegian Krona
3.690003.701253.570003.778753.81000
SEK
Swedish Krona
3.768753.780003.640003.870003.90000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.966254.981254.940005.170005.74000
USD
United States Dollar
32.6500032.7500033.05000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8500033.16000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2400033.16000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5900033.16000
GBP
British Pound
45.2300045.3675045.0000046.3137547.96000
EUR
Euro
38.4550038.5725038.3500039.4562539.83000
JPY : 100
Japanese Yen
29.4725029.5625029.4600030.3825031.06000
HKD
Hongkong Dollar
4.176254.190004.140004.272504.32000
SGD
Singapore Dollar
23.9200023.9937523.8300024.5750024.64000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
25.9800026.0600025.6300026.6387526.69000
AUD
Australian Dollar
23.7587523.8312523.6900024.7787524.92000
NZD
New Zealand Dollar
22.5512522.6200022.4000023.2912523.65000
CHF
Swiss Franc
35.6787535.7875035.4800036.5962536.88000
DKK
Danish Krone
5.175005.191254.990005.298755.34000
NOK
Norwegian Krona
3.697503.708753.580003.786253.82000
SEK
Swedish Krona
3.777503.790003.650003.878753.91000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.975004.990004.950005.180005.75000
USD
United States Dollar
32.6300032.7300033.03000
USD
USD DENO. $ : 1-2
31.8300033.14000
USD
USD DENO. $ : 5-20
32.2200033.14000
USD
USD DENO. $ : 50-100
32.5700033.14000
GBP
British Pound
45.3062545.4450045.0800046.3912548.04000
EUR
Euro
38.5000038.6175038.4000039.5012539.87000
JPY : 100
Japanese Yen
29.4662529.5562529.4500030.3775031.06000
HKD
Hongkong Dollar
4.173754.187504.140004.270004.32000
SGD
Singapore Dollar
23.9325024.0050023.8400024.5875024.65000
IDR* : 1000
Indonesian Rupiah
CAD
Canadian Dollar
26.0362526.1162525.6900026.6975026.75000
AUD
Australian Dollar
23.8225023.8950023.7600024.8425024.98000
NZD
New Zealand Dollar
22.6125022.6812522.4600023.3525023.71000
CHF
Swiss Franc
35.7075035.8162535.5100036.6275036.91000
DKK
Danish Krone
5.181255.197505.000005.305005.34000
NOK
Norwegian Krona
3.708753.720003.590003.798753.83000
SEK
Swedish Krona
3.778753.790003.650003.880003.91000
AED*
United Arab Emirates Dirham
CNY
Chinese Yuan
4.982504.997504.960005.187505.76000

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ธุรกิจตลาดเงิน สายด่วน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน AED สกุลเงิน IDR และสกุลเงิน INR โปรดติดต่อสอบถามที่ธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188