อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทของเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย

บัญชีเพื่อออม

ประเภท

ดอกเบี้ย

บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์

  • ฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
สูงสุด 1.00 %

บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง

  • เงินฝากพิเศษ ออมเป็นประจำทุกเดือน
สูงสุด 1.50 %

บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร์

  • ฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 3 ล้านบาท
0.125 %
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 3 เดือน 0.40 %
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 6 เดือน 0.50 %
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน 0.60 %
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 24 เดือน 0.60 %
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 36 เดือน 0.80 %

บัญชี ทีทีบี อัพแอนด์อัพ 24 เดือน

  • บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษประเภท 24 เดือน เฉลี่ย = 1.00% – 1.25%
สูงสุด 1.60 %

บัญชี ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน

  • บัญชีฝากประจำรูปแบบพิเศษ ประเภท 3 เดือน
0.50 %

บัญชี ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน

  • บัญชีฝากประจำรูปแบบพิเศษ ประเภท 12 เดือน
0.80 %

บัญชี ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ

  • บัญชีฝากประจำรูปแบบพิเศษประเภท 9 เดือน สำหรับลูกค้า ttb reserve
0.90 %

บัญชีเพื่อใช้

ประเภท

ดอกเบี้ย

บัญชี ทีทีบี เบสิก

  • ฝาก ถอน โอน ระหว่างบัญชี ทีเอ็มบี ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัด
0.125 %

บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี

  • กด โอน จ่าย ฟรี ค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 3 ล้านบาท
0.00 %

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่ขนาดดาวน์โหลด PDF
7 พฤษภาคม 25646.00 MB
1 เมษายน 25647.00 MB
1 มีนาคม 25647.00 MB
1 ตุลาคม 25636.00 MB
1 กันยายน 25636.00 MB
13 กรกฎาคม 25636.00 MB
1 กรกฎาคม 25636.00 MB
9 มิถุนายน 25636.00 MB
1 มิถุนายน 25636.00 MB
27 เมษายน 25636.00 MB