external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

โปรโมชันสมัครบัตรเครดิต
ttb Global House

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb Global House

สมัครบัตรเครดิต ttb Global House และสมัครใช้บริการแอป ttb touch

รับกระเป๋าเดินทาง ล้อลาก BSC Luxury Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 1 ใบ
และ E-Coupon ส่วนลด มูลค่า 500 บาทที่ โกลบอลเฮ้าส์
เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ


เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครบัตรเครดิต ttb Global house

 • สิทธิพิเศษสำหรับทั้งผู้สมัครบัตรเครดิตใหม่ และ ลูกค้าบัตรเครดิต ttb ปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิต ttb Global house ทุกช่องทาง
 • โดยมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ttb Global house ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป โดยกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้สมัครใช้บริการแอป ttb touch จะต้องสมัครใช้บริการแอป ttb touch ภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ และคงสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติจนถึงวันที่ธนาคารมอบ กระเป๋าเดินทาง ล้อลาก BSC Luxury Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 1 ใบ และ โค้ดส่วนลด Global house (E-coupon) มูลค่า 500 บาท
 • สงวนสิทธิ์การรับ โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) มูลค่า 500 บาท และกระเป๋าเดินทาง จำนวน 1 ใบ/1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรเครดิตได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน หลังจากผู้ถือบัตรเครดิตปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
 • ธนาคารจะจัดส่ง โค้ดส่วนลด Global House 12 หลัก (E-coupon) ให้ทาง sms ภายใน 90 วัน หลังจากผู้ถือบัตรเครดิตปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่นำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระหนี้ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked), กองทุนรวมทุกประเภท,รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก, รายการผ่อนชำระ, รายการแบ่งจ่าย ttb so goood หรือ ttb pay plan , รายการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์, รายการโอนเงิน (cash transfer), รายการชำระภาษี ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ, รายการแลกเงินตราต่างประเทศ, ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (cash advance), รวมถึงรายการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท
 • ศึกษาเงื่อนไข การได้รับ ttb rewards plus หรือเงินคืนตามสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารในเมนูบัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ ผู้สมัครบัตรหลัก ttb Global house เพียง 1 บัตรเครดิต / ลูกค้า ตลอดแคมเปญ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428


เงื่อนไข การใช้โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon)

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับ โค้ดส่วนลด Global House 12 หลัก (E-coupon) ทาง SMS เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องใช้โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
 • โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) ที่ได้รับ
 • กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าเกินกว่ามูลค่าส่วนลดลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี
 • โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) ใช้ได้ ภายในศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง โกลบอลเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
 • สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคาร และ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) นี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการ
 • ในกรณีที่ได้รับโค้ดส่วนลด Global House (E-coupon) แล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด โทร.02-645-1212 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระยะเวลาโปรโมชัน : 21 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โปรโมชัน สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์

รับเพิ่ม! e-coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เพียงสมัคร และมียอดใช้วงเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 30 วันแรกหลังอนุมัติบัตร

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb absolute

รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 บาท ขึ้นไป และสมัครใช้บริการแอป ttb touch

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb so smart

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป และสมัครใช้บริการแอป ttb touch
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด