external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

โปรโมชัน สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์

สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์ ใช้แบบไหนก็พิเศษ

สมัครบัตรกดเงินสด และมีรายการใช้วงเงินภายใน 30 วันหลังจากได้รับอนุมัติบัตร ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการโอนวงเงินเข้าบัญชี, บริการโอนยอดหนี้, เบิกถอนเงินสด หรือบริการผ่อนชำระค่าสินค้า ครบทุก 10,000 บาท รับฟรี E-Coupon Global House มูลค่า 100 บาท และรับ E-Coupon Global House สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ราย

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่และได้รับอนุมัติ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 รับ E-Coupon Global House เพิ่ม 200 บาท


เงื่อนไขการรับ E-Coupon Global House :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัคร บัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์ ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมกรณีออกบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิม และการขอเปลี่ยนแปลงประเภทหน้าบัตรกดเงินสดใหม่
 • ข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน
 • สิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าจะต้องสมัคร บัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์ และมีการใช้วงเงินภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ ผ่านบริการโอนวงเงินเข้าบัญชี หรือบริการโอนยอดหนี้ หรือการเบิกถอนเงินสด หรือบริการผ่อนชำระค่าสินค้า รวมกันครบทุก 10,000 บาทจะได้รับ E-Coupon Global House 100 บาท และสามารถรับ E-Coupon สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ราย ตลอดรายการ (ไม่นับรวมกับ 200 บาท ที่ได้รับเมื่อสมัครและได้รับอนุมัติ ภายใน 1-30 กันยายน 2566)
 • สงวนสิทธิ์การมอบ E-Coupon เฉพาะลูกค้าที่มียอดหนี้คงค้าง (ไม่รวมดอกเบี้ยฯและค่าธรรมเนียมฯ) ณ วันสุดท้ายของเดือนที่ 3 นับจากเดือนที่อนุมัติบัตร ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 50% ของยอดเงินที่ใช้ไปในช่วง 30 วันแรก (นับเดือนที่ได้รับอนุมัติบัตรเป็นเดือนที่ 1) ตัวอย่าง กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรในวันที่ 25 ก.ค. 66 และมียอดใช้วงเงินใน 30 วันแรก 100,000 บาท ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับ E-Coupon เมื่อมียอดหนี้คงค้างไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย. 66
 • ธนาคารจะจัดส่ง E-Coupon Global House ให้แก่ลูกค้าภายในเดือนที่ 4 นับจากวันที่บัตรกดเงินสดได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ E-Coupon สำหรับลูกค้าที่บัญชีบัตรกดเงินสดที่มีสถานะปกติ และมีประวัติการชำระสินเชื่อปกติ และไม่มีประวัติชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ณ วันที่ธนาคารคำนวณเพื่อพิจารณา E-Coupon
 • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติภายใน 1-30 กันยายน 2566 ธนาคารจะจัดส่ง E-Coupon Global House มูลค่า 200 บาท ให้ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารและเงื่อนไขอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อ ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ โดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 21 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb Global House

รับกระเป๋าเดินทาง BSC Luxury Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท และ E-Coupon ส่วนลด มูลค่า 500 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาท และสมัครใช้บริการแอป ttb touch

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb absolute

รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 บาท ขึ้นไป และสมัครใช้บริการแอป ttb touch

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb so smart

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาท ขึ้นไป และสมัครใช้บริการแอป ttb touch
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด