external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ใหม่! บริการโอนยอดหนี้

โปรโมชันพิเศษ รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดถึง 2,000 บาท
เมื่อใช้บริการโอนยอดหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ใช้บริการโอนยอดหนี้ รับเครดิตเงินคืน
50,000 – 99,999 บาท 500 บาท
100,000 – 149,999 บาท 1,000 บาท
150,000 – 199,999 บาท 1,500 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท


เงื่อนไขการได้รับเครดิตเงินคืน

 • ข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน
 • สิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าจะต้องสมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช พร้อมกับสมัครบริการโอนยอดหนี้ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 และได้รับอนุมัติภายใน วันที่ 30 ก.ย. 66 เท่านั้น โดยยอดเงินที่ทำรายการโอนยอดหนี้ ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท รับเงินคืน 500 บาท, ตั้งแต่ 100,000-149,999 บาท รับเงินคืน 1,000 บาท, ตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท รับเงินคืน 1,500 บาท และตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 2,000 บาท โดยลูกค้าจะสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ราย ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มียอดสินเชื่อคงค้างไม่น้อยกว่า 50% ของยอดที่ใช้บริการโอนยอดหนี้ ณ วันที่ธนาคารคำนวณเพื่อพิจารณาการรับเงินคืน
 • ธนาคารจะทำรายการคืนเงินเป็นเครดิตเข้าบัญชีสินเชื่อ ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่บัตรกดเงินสดได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่บัญชีบัตรกดเงินสดมีสถานะปกติ และมีประวัติการชำระสินเชื่อปกติ และไม่มีประวัติชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ณ วันที่ธนาคารคำนวณเพื่อพิจารณาเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ttb ของผู้สมัคร เพื่อนำไปชำระหนี้
 • หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระค่าติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารและเงื่อนไขอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่สมัคร
ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรแฟลช และอนุมัติภายใน 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66

โปรโมชัน สมัครบัตรเครดิต ttb Global House

รับกระเป๋าเดินทาง BSC Luxury Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท และ E-Coupon ส่วนลด มูลค่า 500 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาท และสมัครใช้บริการแอป ttb touch

โปรโมชัน สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์

รับเพิ่ม! e-coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เพียงสมัคร และมียอดใช้วงเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 30 วันแรกหลังอนุมัติบัตร
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด