external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

บัตรเดบิต ttb all free โคตร CODE แจกส่วนลดออนไลน์มากกว่า 2,000 บาท ทุกเดือน

ฟรี! ส่วนลดออนไลน์มากกว่า 2,000 บาท ทุกเดือน

เมื่อผูกบัตรเดบิต และใช้จ่ายผ่านบัตร บนแอปพลิเคชัน Grab / LINE MAN / Lazada / Shopee ครบตามเงื่อนไข

โค้ดส่วนลด สำหรับทุกวัน
ออนไลน์แอปพลิเคชัน ยอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต
ส่วนลดสูงสุด จำนวนสิทธิ์ รหัสส่วนลด เพิ่มเติม
350 บาท 60 บาท จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 1,000 สิทธิ์/เดือน)
TTBDBFOOD
ไม่มีขั้นต่ำ 40 บาท จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 1,000 สิทธิ์/เดือน)
TTBDBD40
250 บาท 50 บาท จำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์/เดือน)
50TTBDB
800 บาท 120 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 2 สัปดาห์ / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 350 สิทธิ์ / 2 สัปดาห์)
(ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิ.ย. 67)
TTBDEJUN1
800 บาท 120 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 2 สัปดาห์ / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 350 สิทธิ์ / 2 สัปดาห์)
(ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิ.ย. 67)
TTBDEJUN2
โค้ดส่วนลด สำหรับทุกวันเสาร์
ออนไลน์แอปพลิเคชัน ยอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต
ส่วนลดสูงสุด จำนวนสิทธิ์ รหัสส่วนลด เพิ่มเติม
400 บาท 100 บาท จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 400 สิทธิ์ / เดือน)
TTBSAT100
800 บาท 120 บาท จำกัดสูงสุด 4 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 800 สิทธิ์ / เดือน)
เก็บคูปองส่วนลดบนแอป
โค้ดส่วนลด เฉพาะวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
ออนไลน์แอปพลิเคชัน ยอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต
ส่วนลดสูงสุด จำนวนสิทธิ์ รหัสส่วนลด เพิ่มเติม
300 บาท 70 บาท จำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 700 สิทธิ์ / เดือน)
TTBDB70
1,000 บาท 250 บาท จำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 500 สิทธิ์ / เดือน)
66SPTTBDE
999 บาท 250 บาท จำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 500 สิทธิ์ / เดือน)
เก็บคูปองส่วนลดบนแอป

เปิดบัญชี และสมัครบัตรเดบิต ttb all free
ได้สะดวก และ ปลอดภัยได้ง่าย ๆ ผ่านแอป ttb touch

เปิดบัญชี และสมัครบัตรเดบิต ttb all free
ได้สะดวก และ ปลอดภัยได้ง่าย ๆ
ผ่านแอป ttb touch


เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free ทุกประเภท เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าบัตรเดบิต ttb all free ทุกประเภท ที่ใช้สิทธิ์ก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน
  • กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนโค้ดส่วนลดได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
  • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • โปรดศึกษาข้อมูล และเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละ application ที่เว็บไซด์ของธนาคาร

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67