external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

บัตรเดบิต ttb all free โคตร CODE แจกส่วนลด LINE MAN ทุกเดือน

ฟรี! ส่วนลดออนไลน์สูงสุด 320 บาท ทุกเดือน

เมื่อผูกบัตรเดบิต และใช้จ่ายผ่านบัตร บนแอปพลิเคชัน LINE MAN ครบตามเงื่อนไข

โค้ดส่วนลด สำหรับทุกวัน
ออนไลน์แอปพลิเคชัน ยอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต
ส่วนลดสูงสุด จำนวนสิทธิ์ รหัสส่วนลด
250 บาท 50 บาท จำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์/เดือน)
50TTBDB
โค้ดส่วนลด เฉพาะวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
ออนไลน์แอปพลิเคชัน ยอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต
ส่วนลดสูงสุด จำนวนสิทธิ์ รหัสส่วนลด
300 บาท 70 บาท จำกัด สูงสุด 1 สิทธิ์ / เดือน / บัตรเดบิต
(รวมทั้งสิ้น 700 สิทธิ์ / เดือน)
TTBDB70


เงื่อนไขส่วนลด LINE MAN สำหรับใช้ทุกวัน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free ทุกประเภท เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย และการใช้สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “50TTBDB” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านบริการ LINE MAN Application เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านบริการ LINE MAN Application โดยผู้ถือบัตรจะต้องผูกบัตรเดบิต และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ttb all free ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต ttb all free เท่านั้น
 • เปลี่ยนเป็น จำกัด 5 สิทธิ์ / 1 เดือน / 1 บัตรเดบิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free สามารถเก็บโค้ดส่วนลด 50 บาท ได้ที่ LINE MAN Application เท่านั้น โดยจากหน้าหลัก > “Food Delivery” > “ส่วนลดพาร์ทเนอร์” > “Claim” โค้ดส่วนลด หรือคลิกที่นี่ https://lineman.onelink.me/D2dC/opvmwjjq
 • โค้ดส่วนลด 50 บาท มีอายุการใช้งานภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่เก็บโค้ดเท่านั้น หากผู้ถือบัตรไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด โค้ดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี และสิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อสัปดาห์


เงื่อนไขส่วนลด LINE MAN เฉพาะวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free ทุกประเภท เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย และการใช้สิทธิ์ เฉพาะวัน/เดือน/ปี ที่กำหนดเท่านั้น เช่น วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “TTBDB70” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านบริการ LINE MAN Application เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลด 70 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านบริการ LINE MAN Application โดยผู้ถือบัตรจะต้องผูกบัตรเดบิต และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ttb all free ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต ttb all free เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 วันที่กำหนด / บัตรเดบิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทั้งสิ้น 700 สิทธิ์ต่อเดือน)
 • ผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free สามารถเก็บโค้ดส่วนลด 70 บาท ได้ที่ LINE MAN Application เท่านั้น โดยจากหน้าหลัก > “Food Delivery” > “ส่วนลดพาร์ทเนอร์” > “Claim” โค้ดส่วนลด หรือคลิกที่นี่ https://lineman.onelink.me/D2dC/opvmwjjq
 • โค้ดส่วนลด 70 บาท มีอายุการใช้งานภายใน 1 วันหลังจากที่เก็บโค้ดเท่านั้น หากผู้ถือบัตรไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด โค้ดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี และสิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อสัปดาห์


เงื่อนไขอื่นๆ

 • สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าบัตรเดบิต ttb all free ทุกประเภท ที่ใช้สิทธิ์ก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน
 • กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนโค้ดส่วนลดได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ LINE MAN Application กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคาร และ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ LINE MAN เป็นที่สุด

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67