external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ถังนี้ เติมสุดคุ้มที่ปั๊มคาลเท็กซ์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
เมื่อเติมน้ำมันครบ 700 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน พิเศษ! ชำระผ่าน CaltexGo
รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1%

5%
(35 บาท)
6%
(42 บาท)

3%
(21 บาท)
4%
(28 บาท)

หมายเหตุ :


ชำระผ่านเครื่อง EDC

 • บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 70 บาท / เดือน หรือสูงสุด 840 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb global house จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 21 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 42 บาท / เดือน หรือสูงสุด 504 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย


ชำระผ่าน CaltexGo Application

 • บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 42 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 84 บาท / เดือน หรือสูงสุด 1,008 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb global house จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 28 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 56 บาท / เดือน หรือสูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch
หรือส่ง SMS พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น

ชำระผ่านเครื่อง EDC

 • บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 70 บาท / เดือน หรือสูงสุด 840 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb global house จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 21 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 42 บาท / เดือน หรือสูงสุด 504 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ชำระผ่าน CaltexGo

 • บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 42 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 84 บาท / เดือน หรือสูงสุด 1,008 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb global house จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 28 บาท / ครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง หรือ 56 บาท / เดือน หรือสูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามกำหนด (ไม่รวมเศษทศนิยม)
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการ และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ผู้ให้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี

รับโค้ดส่วนลดรวมสูงสุด 400 บาท ที่ Auto 1

รับโค้ดส่วนลดครั้งละ 200 บาท เพื่อนำไปซื้อสินค้า และบริการที่ Auto 1

ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 38 รายการ ที่ Auto1

รับสิทธิพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด ttb

ยิ่งแตะจ่าย ยิ่งรับคุ้ม

รับเครดิตเงินคืน 4% เมื่อแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต ttb ที่ทางด่วนทั้ง 4 สาย ได้แก่ เฉลิมมหานคร, ศรีรัช, อุดรรัถยา และประจิมรัถยา