external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการ
อเนกประสงค์ ทีทีบี

เติมเต็มทุกความสำคัญของชีวิตด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.99% ต่อปี (CPR - 6.01% ต่อปี)

วงเงินสินเชื่อ

30,000 - 1,000,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย: 11.99% (CPR - 6.01% ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ย CPR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าบริการต่าง ๆ
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
   อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี
ข้อมูลเพิ่มเติม

วงเงินสินเชื่อ
30,000 - 1,000,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน


ระยะเวลาผ่อนชำระ
1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้รวมกันไม่เกิน 60 ปี)


ขั้นตอนการชำระค่างวด
หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน นำส่งให้ธนาคารโดย
แคชเชียร์เช็ค/เช็คของหน่วยงาน หรือ
หักบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน


ช่องทางการสมัคร
สมัครผ่านสาขา ttb เท่านั้น


  เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์

  เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (ฉบับเต็ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 - 60 ปี
 • อายุงานปัจจุบันมากกว่า หรือ เท่ากับ 4 เดือน
 • มีฐานเงินเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 8,000 บาท และรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาท
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3 นาที

Gen ไหน ควรสร้างหนี้อย่างไรดี รู้แบบนี้..จะได้วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มกู้

แต่ละ Gen เป้าหมาย ความต้องการ และความจำเป็นในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนการเงิน และสร้างหนี้อย่างเหมาะสม จึงแตกต่างกันด้วย มาลองดูกันว่าแต่ละ Gen ควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรดี?

3 นาที

สมัครสินเชื่อออนไลน์ กู้ให้ปลอดภัย ต้องไม่ลืม 3 ข้อนี้

การสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้เยอะ แต่สิ่งที่เราควรมั่นใจคือความปลอดภัย เช็กได้ง่าย ๆ จากหลัก 3 ข้อนี้

3 นาที

ถ้าอยากเลือกสินเชื่อบ้านให้ถูกใจ ต้องดูอะไรบ้าง

สำหรับคนที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้าน มักจะมีคำถามว่าควรเลือกสินเชื่อแบบไหนดี เลือกดอกเบี้ยอย่างไร มีอะไรที่ต้องดูบ้าง? ลองมาดู 3 เทคนิคดี ๆ ในการเลือกดอกเบี้ยบ้านให้โดนใจ