external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการ
อเนกประสงค์ ทีทีบี

เติมเต็มทุกความสำคัญของชีวิตด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 7.99% ถึง 14.99% ต่อปี (CPR-10.010% ถึง CPR-3.010%ต่อปี)

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

30,000 – 1,500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)

รวบหนี้ไว้ที่เดียว เปลี่ยนภาระหนี้ดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ

ดูรายละเอียด
 • รวบหนี้ไว้ที่เดียว สูงสุดถึง 4 รายการ
 • ผ่อนเบาลง เพราะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
 • เพิ่มโอกาสอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่จะรวบ
 • รับเงินเสริมสภาพคล่องโอนเข้าบัญชี (หากเงินเหลือจากการเคลียร์หนี้แล้ว)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย: 7.99% ถึง 14.99% ต่อปี (CPR-10.010% ถึง CPR-3.010%ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ย CPR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าบริการต่าง ๆ
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
   อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี
ข้อมูลเพิ่มเติม

วงเงินสินเชื่อ
30,000 - 1,500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน


ระยะเวลาผ่อนชำระ
1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้รวมกันไม่เกิน 60 ปี)


ขั้นตอนการชำระค่างวด

 • หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน นำส่งให้ธนาคารโดย แคชเชียร์เช็ค/เช็คของหน่วยงาน หรือ หักบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินเดือนที่รับผ่าน ttb (ttb direct debit)
  (สำหรับบริษัทที่ใช้บริการโอนเงินเดือนผ่านระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll) เท่านั้น)


ช่องทางการสมัคร
สมัครผ่านสาขา ttb เท่านั้น


  เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์

  เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

  โบรชัวร์สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • อายุงานปัจจุบันมากกว่า หรือ เท่ากับ 4 เดือน
 • มีฐานเงินเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 บาท และรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 15,000 บาท
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
เอกสารการสมัคร

รับเงินเดือนผ่าน ttb (ระบบttb payroll)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


รับเงินเดือนกับธนาคารอื่น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สมัคร สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี​

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

4 นาที

โอกาสดีมาถึงแล้ว บริหารจัดการหนี้บัตรได้สบายใจ เพียงโอนยอดหนี้มาบัตรกดเงินสด ttb flash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 13% ต่อปี

มีใครรู้สึกไหมว่าแม้จะจ่ายหนี้ขั้นต่ำแล้ว แต่การที่ดอกเบี้ยเยอะ ทำให้ยอดหนี้ลดลงอย่างเชื่องช้า แต่ละเดือนผ่านไปอย่างยากลำบาก หรือเรากำลังจะจัดการหนี้ไม่ไหวกันอยู่หรือเปล่า?

3 นาที

รู้หรือไม่ ข้อดีประวัติผ่อนชำระดี มีโอกาสรับดอกเบี้ยที่ถูกลง ปิดหนี้ได้ไวขึ้น

คำว่าประวัติสินเชื่อดีในที่นี้หมายถึง ประวัติทางการเงินที่ดี โดยดูจากประวัติการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

3 นาที

Gen ไหน ควรสร้างหนี้อย่างไรดี รู้แบบนี้..จะได้วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มกู้

แต่ละ Gen เป้าหมาย ความต้องการ และความจำเป็นในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนการเงิน และสร้างหนี้อย่างเหมาะสม จึงแตกต่างกันด้วย มาลองดูกันว่าแต่ละ Gen ควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรดี?