external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการ
บำเหน็จตกทอด ทีทีบี

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีทีบี (สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร)

ตอบโจทย์ทุกความจำเป็น เพื่อความสุขชีวิตหลังเกษียณ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ เพราะเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณ คือการไม่เป็นภาระลูกหลาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กู้ได้สูงสุด 100%

ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
การผ่อนชำระกับอายุของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 90 ปี

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ : MRR – 1.525% ต่อปี
 • ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
  [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สงูสดุ ไม่เกิน 10,000 บาท)]
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินโดยกรมบัญชีกลางดำเนินการหักจากเงินบำนาญรายเดือน แล้วนำส่งให้กับ ttb เพื่อชำระหนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นข้าราชการบำนาญทหาร
 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน โดยรายได้ของผู้กู้ ให้คำนวณจากเงินบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยการครองชีพผู้รับบำนาญ (เงิน ช.ค.บ.)
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จ ตกทอดฯ ที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด

สมัคร สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีทีบี สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์มือถือ


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3 นาที

Gen ไหน ควรสร้างหนี้อย่างไรดี รู้แบบนี้..จะได้วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มกู้

แต่ละ Gen เป้าหมาย ความต้องการ และความจำเป็นในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนการเงิน และสร้างหนี้อย่างเหมาะสม จึงแตกต่างกันด้วย มาลองดูกันว่าแต่ละ Gen ควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรดี?

3 นาที

สมัครสินเชื่อออนไลน์ กู้ให้ปลอดภัย ต้องไม่ลืม 3 ข้อนี้

การสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้เยอะ แต่สิ่งที่เราควรมั่นใจคือความปลอดภัย เช็กได้ง่าย ๆ จากหลัก 3 ข้อนี้

3 นาที

ถ้าอยากเลือกสินเชื่อบ้านให้ถูกใจ ต้องดูอะไรบ้าง

สำหรับคนที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้าน มักจะมีคำถามว่าควรเลือกสินเชื่อแบบไหนดี เลือกดอกเบี้ยอย่างไร มีอะไรที่ต้องดูบ้าง? ลองมาดู 3 เทคนิคดี ๆ ในการเลือกดอกเบี้ยบ้านให้โดนใจ