external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับข้าราชการทหาร

ให้คุณได้เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ดอกเบี้ย MRR-0.325% ต่อปี
ดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 3 ต.ค. 66 = 7.83% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย ๆ แบบลดต้นลดดอก

ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)

รวบหนี้ไว้ที่เดียว เปลี่ยนภาระหนี้ดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ

ดูรายละเอียด
 • รวบหนี้ไว้ที่เดียว สูงสุดถึง 4 รายการ
 • ผ่อนเบาลง เพราะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
 • เพิ่มโอกาสอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่จะรวบ
 • รับเงินเสริมสภาพคล่องโอนเข้าบัญชี (หากเงินเหลือจากการเคลียร์หนี้แล้ว)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย: ปี ที่ 1-12 = MRR - 0.325% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าบริการต่าง ๆ
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
   [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)]
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานราชการทหารที่ใช้บริการรับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll) และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการรับบริการสินเชื่อสวัสดิการ ร่วมกับ ttb
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรลูกจ้างประจำ/สำเนาบัตรบัตรพนักงานราชการ ที่ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • สำเนาสัญญาจ้าง (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท


ระยะเวลาผ่อนชำระ :
ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี

สมัคร สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์มือถือ


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5 - 6 นาที

3 สิ่งต้องรู้ พิชิตหนี้ได้ไวขึ้น” อย่าฝืนจนกลายเป็นหนี้เสีย

ปัญหาหนี้สามารถแก้ไขได้ เพียงเริ่มต้นจาก 3 สิ่งสำคัญที่ควรรู้

5 นาที

ส่องผลสำรวจ “คนไทยเป็นหนี้อะไรกันบ้าง” พร้อมวิธีพิชิตหนี้ที่คุณทำตามได้จริง

คุณกำลังผ่อนทั้งรถยนต์ บ้าน หรือหนี้ส่วนบุคคล อยู่หรือเปล่า ? ถ้าคำตอบคือ “ใช่” บทความนี้จะมาช่วยจัดการหนี้ของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

5-7 นาที

ข้อแตกต่างในการขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม

รู้ไหมว่าในวันที่เราต้องการขอสินเชื่อเพื่อรับเงินก้อนมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ เราสามารถนำรถที่ผ่อนชำระครบหมดแล้ว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรถแลกเงินได้นะครับ