external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์
ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับข้าราชการทหาร

ให้คุณได้เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติม! รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (อบ.2) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรกสำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร เท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย ๆ แบบลดต้นลดดอก

ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)

รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร) คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้

รวบหนี้ไว้ที่เดียว เปลี่ยนภาระหนี้ดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ

ดูรายละเอียด
 • รวบหนี้ไว้ที่เดียว สูงสุดถึง 4 รายการ
 • ผ่อนเบาลง เพราะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
 • เพิ่มโอกาสอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่จะรวบ
 • รับเงินเสริมสภาพคล่องโอนเข้าบัญชี (หากเงินเหลือจากการเคลียร์หนี้แล้ว)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย: ปี ที่ 1-12 = MRR - 0.325% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าบริการต่าง ๆ
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
   [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)]
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานราชการทหารที่ใช้บริการรับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll) และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการรับบริการสินเชื่อสวัสดิการ ร่วมกับ ttb
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรลูกจ้างประจำ/สำเนาบัตรบัตรพนักงานราชการ ที่ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • สำเนาสัญญาจ้าง (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท


ระยะเวลาผ่อนชำระ :
ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี


สิทธิพิเศษ ! รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (อบ.2) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรกสำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร เท่านั้น

 • คุ้มครองภาระสินเชื่อสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้กู้ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุ โดยช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อคน ต่อปีกรมธรรม์โดยคุ้มครองทันที ที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้
 • ผู้กู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ปีแรกของระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้กู้
 • ผู้กู้ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ ให้แก่บริษัทประกัน

สมัคร สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์มือถือ


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-7 นาที

รวบหนี้…ช่วยให้การเงินดีขึ้นได้อย่างไร?

หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงิน มีหนี้ต้องชำระ ขาดสภาพคล่อง ใช้จ่ายไม่พอ fintips ขอเสนอตัวช่วย “การรวบหนี้” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ เสริมสภาพคล่อง และปลดหนี้ได้ไวขึ้น

4 นาที

โอกาสดีมาถึงแล้ว บริหารจัดการหนี้บัตรได้สบายใจ เพียงโอนยอดหนี้มาบัตรกดเงินสด ttb flash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 13% ต่อปี

มีใครรู้สึกไหมว่าแม้จะจ่ายหนี้ขั้นต่ำแล้ว แต่การที่ดอกเบี้ยเยอะ ทำให้ยอดหนี้ลดลงอย่างเชื่องช้า แต่ละเดือนผ่านไปอย่างยากลำบาก หรือเรากำลังจะจัดการหนี้ไม่ไหวกันอยู่หรือเปล่า?

3 นาที

รู้หรือไม่ ข้อดีประวัติผ่อนชำระดี มีโอกาสรับดอกเบี้ยที่ถูกลง ปิดหนี้ได้ไวขึ้น

คำว่าประวัติสินเชื่อดีในที่นี้หมายถึง ประวัติทางการเงินที่ดี โดยดูจากประวัติการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน