external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บัตรกดเงินสด
ทีทีบี แฟลช

เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และให้คุณพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์

กับบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช ด้วยบริการโอนยอดหนี้มาที่ ทีทีบี จ่ายดอกเบี้ยถูก พร้อมกดเงินสดได้ตลอดเวลา และสามารถผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 60 เดือน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

บริการโอนยอดหนี้ (Balance transfer)

โอนยอดหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด ที่มีกับสถาบันการเงินอื่นมาที่
ทีทีบี จ่ายดอกเบี้ยน้อย เริ่มต้นเพียง 13% ต่อปี


ดูอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงินสดสั่งได้ (cash transfer)

โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3%

เงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill)

โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกชำระคืนเป็นรายงวดเท่ากัน กำหนดระยะเวลาชำระคืนได้

แบ่งจ่ายรายเดือน (pay plan)

บริการผ่อนสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน เลือกชำระคืนรายงวดเท่ากัน

สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ

 • รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป โดยมีเงินเดือนประจำ (Basic Salary) ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุ : กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร (กลุ่ม Qualified Lead) รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • พนักงานประจำ ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือน ขึ้นไป

 

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว

 • รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  หมายเหตุ : กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร (กลุ่ม Qualified Lead) รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • อายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการ
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ
  • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่นๆโดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง (ทั้งนี้รายละเอียด และคำอธิบายเพิ่มเติม ตามหมายเหตุด้านล่าง) และ
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ และบูธให้บริการสินเชื่อเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ และบูธให้บริการสินเชื่อเท่านั้น)
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง
ปิด
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงไม่สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้
ปิด
20 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไข
1.กรุงเทพฯ
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี
4.นครปฐม
5.สมุทรสาคร
6.สมุทรปราการ
7.ชลบุรี
8.ระยอง
9.อยุธยา
10.สระบุรี
11.นครสวรรค์
12.พิษณุโลก
13.เชียงใหม่
14.นครราชสีมา
15.อุบลราชธานี
16.ขอนแก่น
17.อุดรธานี
18.ราชบุรี
19.สุราษฎร์ธานี
20.นครศรีธรรมราช
ปิด

สมัคร บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช
ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จัดการบัตรแฟลชง่าย ผ่านปแอป ttb touch

ให้คุณคล่องตัวยิ่งขึ้นเหมือนมีสาขาอยู่ในมือ

 • สมัครบัตรกดเงินสดแฟลช
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • สมัคร e-statement
 • ดูโปรโมชันผ่อนสินค้า
 • ดูรายการใช้จ่าย

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จัดการบัตรแฟลชง่าย ผ่านปแอป ttb touch

ให้คุณคล่องตัวยิ่งขึ้นเหมือนมีสาขาอยู่ในมือ

 • สมัครบัตรกดเงินสดแฟลช
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • สมัคร e-statement
 • ดูโปรโมชันผ่อนสินค้า
 • ดูรายการใช้จ่าย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-7 นาที

8 นิสัยก่อหนี้ของคนไทย รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

ปัญหาหนี้อยู่คู่กับสังคมไทย และมนุษย์เงินเดือนมาอย่างเนิ่นนาน หากไม่อยากต้องติดอยู่ในบ่วงของหนี้สิน เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการหยุด “8 นิสัยการเป็นหนี้ของคนไทย”

5 นาที

เช็กความพร้อมก่อนเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ต้องรู้อะไรบ้าง

เมื่อไหร่จึงควรเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต แต่ละบัตรเครดิตเพิ่มวงเงินให้เท่าไหร่ดูจากอะไร เรื่องที่ต้องระวังเมื่อตัดสินใจเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

5 นาที

รู้ทันมิจฉาชีพ มีบัตรเครดิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากโจรกรรม

วิธีรับมือมิจฉาชีพและแก๊ง Call center ด้วยการปิดช่องโหว่ไม่ให้ภัยร้ายเข้าถึงบัตรเครดิตแต่เนิ่นๆ คุ้มครองการใช้บัตรเครดิต ttb ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยบริการแจ้งเตือนผ่านแอป ttb touch
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด