สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานบริษัทที่ใช้บัญชี ทีทีบี รับเงินเดือนจากบริษัทผู้จ่ายเงินเดือนผ่านระบบของ ทีทีบี เท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 10.99% ต่อปี

จากอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้าทั่วไปที่ 19 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า) ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

อนุมัติง่ายขึ้น

ใช้เพียงแค่ใบเสร็จ หรือ ใบแจ้งหนี้

วงเงินสินเชื่อ

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
กลุ่มลูกค้า และรายได้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ลูกค้าธนบดีธนกิจ ttb reserve 10.99%
ลูกค้าธนบดี ttb superior banking
20,000 - 29,999 บาท 12.99%
30,000 - 49,999 บาท 12.99%
50,000 - 99,999 บาท 10.99%
100,000 - 199,999 บาท 10.99%
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 10.99%
ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเน้นให้ลูกค้ามีเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี (Financial Well-being) ธนาคารจึงได้ออกโปรแกรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล โปรแกรมเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ (ttb cash4good personal loan) สำหรับกลุ่มลูกค้า ผู้มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่าน ทีทีบี โดยการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% - 12.99% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า) และระยะเวลาการผ่อนสูงสุดที่ 60 เดือน

 

วงเงินสินเชื่อ

  • ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • 12 - 60 เดือน

 

ระยะเวลาโปรแกรมเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ (ttb cash4good personal loan)

  • 21 มิถุนายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

 

เงื่อนไข
เอกสารแสดงความจำนงค์ (Purpose of Loan) : ลูกค้าจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงความจำนงค์หรือวัตถุประสงค์ของการกู้ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล, ใบแจ้งหนี้ (Invoice) สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ, แผ่นพับสำหรับโฆษณา (Brochure) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ, หรือเอกสารอื่นที่สามารถแสดงวัตถุประสงค์ของการกู้ แนบในการสมัครสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชฟอร์กู๊ด (โปรแกรมเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์)
หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชฟอร์กู๊ด : ลูกค้าจะต้องหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล โปรแกรมเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ (ttb cash4good personal loan)

คุณสมบัติ

พนักงานบริษัทที่ใช้บัญชี ทีทีบี รับเงินเดือนจากบริษัทผู้จ่ายเงินเดือนผ่านระบบของ ทีทีบี เท่านั้น และมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
  • เอกสารแสดงความจำนงค์ (Purpose of Loan)