external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กู้ซื้อบ้าน คอนโด
วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

กู้ซื้อบ้าน คอนโด
วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านใหม่ - บ้านมือสอง


ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ปีแรก 2.75%ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.45%ต่อปี

 

ต้องการกู้เงินซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทีทีบีพร้อมช่วยดูแล ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอพิเศษ ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนสบาย และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการถึงที่ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

(มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

(มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)

ดูรายละเอียด

เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี โดยซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ) พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท โดยธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ให้ภายใน 7 วันทำการ แต่หากมีการไถ่ถอนหลักประกันและชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน


ทั้งนี้ กรณีสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี จากโครงการทั่วไป หรือบ้านมือสอง หรือกรณีเลือกประเภทดอกเบี้ยที่ไม่มีค่าฟรีจดทะเบียนจำนอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดินตามปกติ

ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

1. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ)
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป

2. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

อนุมัติง่ายและรวดเร็ว :
ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพิเศษที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
กรณีซื้อบ้านโครงการจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพิเศษที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 2.75% MRR-3.78% MRR-2.23% 3.45% 4.70%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2 MRR-4.13% MRR-2.23% 3.45% 4.70%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
3 2.95% MRR-2.38% MRR-2.23% 4.45% 5.05%

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่ จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพิเศษที่เข้าร่วมกับธนาคาร (บริษัทฯพันธมิตร)

 

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
กรณีซื้อบ้านโครงการจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 MRR-3.93% MRR-2.23% 3.65% 4.78%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2 3.85% MRR-2.23% 3.85% 5.35%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
3 MRR-2.93% MRR-2.23% 4.65% 5.35%

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่ จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมกับธนาคาร (บริษัทฯพันธมิตร)

 

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อจากโครงการทั่วไป

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี
กรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 MRR-3.03% MRR-2.23% 4.55% 5.35%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2 4.75% MRR-2.23% 4.75% 5.35%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
3 5.55% MRR-2.38% 5.55% 5.55%

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่ จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

 

สินเชื่อบ้านมือสอง ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

สินเชื่อบ้านมือสอง ทีทีบี
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 MRR-3.33% MRR-1.78% 4.25% 5.80%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2
(ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR-3.03% MRR-1.78% 4.55% 5.80%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
2 MRR-2.43% MRR-1.78% 5.15% 5.80%

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
(นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม
พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร

ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง
ปิด
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงไม่สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้
ปิด
20 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไข
1.กรุงเทพฯ
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี
4.นครปฐม
5.สมุทรสาคร
6.สมุทรปราการ
7.ชลบุรี
8.ระยอง
9.อยุธยา
10.สระบุรี
11.นครสวรรค์
12.พิษณุโลก
13.เชียงใหม่
14.นครราชสีมา
15.อุบลราชธานี
16.ขอนแก่น
17.อุดรธานี
18.ราชบุรี
19.สุราษฎร์ธานี
20.นครศรีธรรมราช
ปิด

สมัคร สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง


เครื่องมือคำนวณ

บาท
 • 1,500,000 บาท
 • 15,000 บาท

บาท
 • 1,000,000 บาท
 • 0 บาท

ปี
 • 35 ปี
 • 30 ปี
 • 25 ปี
 • 20 ปี
 • 15 ปี
 • 10 ปี
 • 5 ปี

คุณสามารถกู้ได้

0 บาท

เป็นจำนวนเงินที่ เหมาะสม กับความสามารถในการกู้ของคุณ เมื่อคิดจากรายได้ของคุณกับยอดผ่อนชำระต่อเดือน

ยอดผ่อนต่อเดือน

0 บาท

  หมายเหตุ ● ผลการคำนวณเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผลการอนุมัติจริงธนาคารจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของธนาคาร

  ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

  ลูกค้าสินเชื่อบ้านทีทีบี
  ทำธุรกรรมผ่านแอปได้ง่ายๆ

  สะดวก สบาย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • จ่าย / โปะ ค่างวดสินเชื่อบ้าน ได้ทันที
  • ตั้งเวลาจ่ายค่างวดสินเชื่อบ้านได้ทุกเดือน
  • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อบ้าน
  • ดูประวัติการชำระเงินย้อนหลัง
  • เช็กข้อมูลประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน

  เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
  ด้วยแอป ttb touch

  ลูกค้าสินเชื่อบ้านทีทีบี
  ทำธุรกรรมผ่านแอปได้ง่ายๆ

  สะดวก สบาย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • จ่าย / โปะ ค่างวดสินเชื่อบ้าน ได้ทันที
  • ตั้งเวลาจ่ายค่างวดสินเชื่อบ้านได้ทุกเดือน
  • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อบ้าน
  • ดูประวัติการชำระเงินย้อนหลัง
  • เช็กข้อมูลประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน

  fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

  5-7 นาที

  ข้อแตกต่างในการขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม

  รู้ไหมว่าในวันที่เราต้องการขอสินเชื่อเพื่อรับเงินก้อนมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ เราสามารถนำรถที่ผ่อนชำระครบหมดแล้ว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรถแลกเงินได้นะครับ

  5 นาที

  ส่องผลสำรวจ “คนไทยเป็นหนี้อะไรกันบ้าง” พร้อมวิธีจัดการหนี้ที่คุณทำตามได้จริง

  คุณกำลังผ่อนทั้งรถยนต์ บ้าน หรือหนี้ส่วนบุคคล อยู่หรือเปล่า ? ถ้าคำตอบคือ “ใช่” บทความนี้จะมาช่วยจัดการหนี้ของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

  5 – 6 นาที

  ไม่กลุ้มเรื่องกู้ แค่รู้วิธีจัดการหนี้สไตล์ “มนุษย์เงินเดือน”

  “สินเชื่อ” หรือ “หนี้” สามารถเป็นตัวช่วยโอกาสต่าง ๆ ให้เราได้ หากรู้จักบริหาร และจัดการอย่างชาญฉลาด
  ให้คะแนนความพึงพอใจ
  ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

  รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

  1
  2
  3
  4
  5
  ไม่พอใจพอใจมากที่สุด