ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

รวบหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน


สินเชื่อบ้านแลกเงิน

 

ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน เฉลี่ย 3 ปีแรก 5.15%ต่อปี

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยรวบหนี้ดอกเบี้ยสูง ลดภาระดอกเบี้ย ลดภาระรายจ่าย ผ่อนต่อเดือนน้อยลง และมีเงินส่วนต่างใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น ช่วยเสริมสภาพคล่องในชีวิตหรือธุรกิจได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบ้านแลกเงินมีหลากหลายแบบ

ดูรายละเอียด
 • ลูกค้าที่มีบ้านหรือคอนโดปลอดภาระ
 • ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น สามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินได้
 • ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น สามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน และขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงินได้
 • ลูกค้าเดิมของสินเชื่อบ้าน / สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ (Cash Your Home Top Up )

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

(มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

(มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)

ดูรายละเอียด

เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA โดยธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ให้ภายใน 7 วันทำการ แต่หากมีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน


ทั้งนี้ กรณีเลือกประเภทดอกเบี้ยที่ไม่มีค่าฟรีจดทะเบียนจำนอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดินตามปกติ

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

ดูรายละเอียด

ระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละราย และเมื่อรวมกับอายุผู้สมัครแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับรายละเอียดวงเงิน และค่างวดที่ต้องชำระจริง เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว


ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทุกสาขา หรือโทร. ttb contact center 1428

วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร

 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินใหม่ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากที่อื่นมาที่ ทีทีบี วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
นานสูงสุดถึง 30 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
(ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)

 

อนุมัติง่ายและรวดเร็ว :
ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ / สินเชื่อบ้านแลกเงิน Top Up
เงื่อนไข ทางเลือก ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 0% 5.55% MRR-0.63% MRR-0.63% 5.15% 5.47%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2 MRR-0.88% MRR-0.63% 5.40% 5.57%
3
(ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR-0.63% MRR-0.63% 5.65% 5.65%
สมัคร
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
4 MRR+0.12% MRR+0.37% 6.40% 6.57%

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี

 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย - สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี / สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี
สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 MRR-1.65% 4.63% 4.63%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2
(ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR-1.40% 4.88% 4.88%
สมัคร
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
3 MRR-0.65% 5.63% 5.63%

 

อัตราดอกเบี้ย - สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

คุณสมบัติผู้สมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
(นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม
พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

ธนาคาร


 

เอกสารประกอบการสมัคร

ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง
ปิด
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงไม่สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้
ปิด

สมัคร สินเชื่อบ้านแลกเงิน