external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ อุ่นใจกับทริปในประเทศด้วยประกันภัยการเดินทาง trip easy plus และมั่นใจเมื่อไปต่างแดนด้วยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ travel easy ค่าเบี้ยฯ คุ้มค่า ทริปในประเทศ 1-3 วัน เริ่มต้นเพียง 180 บาท ทริปต่างประเทศ 5 วัน เริ่มต้นเพียง 225 บาท

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ MSIG เพื่อซื้อ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

มีให้เลือกได้ตรงใจทั้งประกันภัยการเดินทางในประเทศ trip easy plus และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ travel easy คุ้มค่ากับค่าเบี้ยฯ ราคาประหยัด

ครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทางทั้งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย

สบายใจตลอดการเดินทาง คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

ประกันเดินทางต่างประเทศ travel easy ใช้ยื่นประกอบการขอ VISA คืนเบี้ยประกันฯ 100% หากยื่นไม่ผ่าน

ซื้อออนไลน์สะดวกสบาย ง่าย ๆ เพียง 5 นาที

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ trip easy plus

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. คุ้มครองเฉพาะอาณาเขตประเทศไทย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ travel easy

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์, แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ แผนประกันแบบรายปีของท่านจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเดินทางสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว ที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกซื้อ
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ trip easy plus

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ travel easy

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล7.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง,กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน,เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาและการปีนเขา)

หมายเหตุ : ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รับประกันภัยโดย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

ลดปัญหาค่าซ่อมรถกวนใจ วางแผนการเงินง่าย เซฟรายจ่ายไม่คาดคิด

‘ซื้อรถ มีแต่ลด’ คุณเคยได้ยินไหม? เพราะตั้งแต่ซื้อรถยนต์มา มูลค่าก็ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งยังมาพร้อมกับค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ตลอดจนค่าซ่อมแซมที่ตามมาอย่างไม่รู้จบ

6-8 นาที

ไม่ต้องรอสิ้นปี วางแผนซื้อประกันลดหย่อนภาษีวันนี้คุ้มค่าขึ้น

ทำไมต้องซื้อประกันภัยเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปี ทั้งที่หากเตรียมพร้อมวางแผนภาษีเสียตั้งแต่วันนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และโอกาสดี ๆ ย่อมมีให้เลือกได้มากกว่า

6-8 นาที

รับมือก่อนรับโรค : 6 โรคฮิตในวัยทำงานที่มาพร้อมค่ารักษาก้อนโต

วัยทำงานที่ร่างกายยังแข็งแรง ดูแลสุขภาพอย่างดี แต่ก็อาจมีโรคภัยมาเยือนได้โดยไม่ทันตั้งตัว และยังมาพร้อมค่าใช้จ่ายสูงลิ่วที่ทำเอาชีวิตสะดุดได้หากไม่มีแผนรับมือ