external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกันเดินทาง โดยเอ็ม เอส ไอ จี

ประกันเดินทาง โดยเอ็ม เอส ไอ จี

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ อุ่นใจกับทริปในประเทศด้วยประกันภัยการเดินทาง Trip Easy Plus มั่นใจเมื่อไปต่างแดนด้วยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus และสบายใจยิ่งขึ้นเมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือระยะยาว ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปถึง 2 ปี ด้วยประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ MSIG เพื่อซื้อ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

มีให้เลือกได้ตรงใจทั้งประกันภัยการเดินทางในประเทศ Trip Easy Plus ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus และประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student คุ้มค่ากับค่าเบี้ยฯ ราคาประหยัด แต่ความคุ้มครองจัดเต็ม

ครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทางทั้งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย

สบายใจตลอดการเดินทาง คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะไปเที่ยวหรือเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยในระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus และประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student ใช้ยื่นประกอบการขอ VISA คืนเบี้ยประกันฯ 100% หากยื่นไม่ผ่าน

ซื้อออนไลน์สะดวกสบาย ง่าย ๆ เพียง 5 นาที

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ Trip Easy Plus

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. คุ้มครองเฉพาะอาณาเขตประเทศไทย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 6 เดือน -80 ปีบริบูรณ์ แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  ทั้งนี้ แผนประกันแบบรายปีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเดินทางสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละเที่ยวที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้เลือกซื้อ
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย


ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 13-50 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนและได้รับการตอบรับจากในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ Trip Easy Plus

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่น หรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย, ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน,เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาและการปีนเขา), รัสเซีย, ยูเครน


ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 3. การเดินทางภายใต้ข้อห้ามจากแพทย์ หรือการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ
 4. ขณะผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันกีฬา
 5. ขณะกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับขี่อากาศยาน หรือปฏิบัติ หน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน หรือขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
 6. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 7. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
 8. การแท้งบุตร คลอดบุตร ค่าบริการทันตกรรม รักษาสายตา การรักษาเพื่อความสวยงาม
 9. ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ ต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน ทั้งนี้ กรณียูเครน ผู้ขอเอาประกันภัยจะยังคงได้รับคุ้มครองด้านต่าง ๆ ตามที่กรมธรรม์ระบุ แต่จะไม่คุ้มครองกรณีที่เป็นเหตุเกี่ยวเนื่องจากสงครามตามข้อ 2.

หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันภัยโดย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องทำอย่างไร ?

แม้ว่าเราจะขับรถอย่างมีสติ แต่ขึ้นชื่อว่า “อุบัติเหตุ” ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราเองหรือเพื่อนร่วมทางคันอื่น ๆ แต่ด้วย 4 Steps ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณรับมือสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น

6-8 นาที

ซื้อรถยนต์ใหม่ 1 คัน มีเรื่องสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง ?

รถยนต์ทำให้คุณไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกและอิสระทุกวันนี้ การเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องยาก แต่มีสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนมีรถ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน