external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์

ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์

วางแผนความมั่งคั่ง ส่งต่อชีวิตที่มั่นคง

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วางแผนความมั่งคั่งได้ง่ายๆ

รับผลตอบแทนทุกปีเป็นเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ถึงอายุ 87 ปี

สบายใจเรื่องภาษี

เพราะไม่ต้องเสียภาษีจากผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์

ดูแลคนข้างหลังด้วยความคุ้มครองสูง

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น หรือ 6400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ส่งต่อมรดกเพื่อคนที่คุณรัก

ด้วยเงินก้อนสูงถึง 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบกำหนดสัญญาเมื่ออายุครบ 88 ปี

วางแผนง่าย

จ่ายเบี้ยฯ เพียง 8 ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • รับเงินคืนทุกปี 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี
 • รับเงินก้อนโต 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่อายุ 88 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 6400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ตัวอย่างผลประโยชน์

คุณพ่อวางแผนจัดสรรทรัพย์สินให้ลูกชายอายุ 3 ปี ด้วยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ ทุนประกันภัยเริ่มต้น 2 ล้านบาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 88 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

8 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

งวดชำระเบี้ย

รายปี

เงินคืนระหว่างสัญญา

 • รับเงินคืนทุกปี 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87


เงินคืนครบกำหนดสัญญา

 • เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินก้อนโต 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ในปีกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิตทุกรณี ยกเว้นอุบัติเหตุ
(% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น)

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
(% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น)

1

100%

800%

2

200%

1600%

3

300%

2400%

4

400%

3200%

5

500%

3200%

6

600%

4000%

7

700%

5600%

8 เป็นต้นไป

800%

6400%

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 3. ผลิตภัณฑ์นี้ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชายอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และเพศหญิงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 88/8 จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ เป็นไปหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

วันนี้.. คุณวางแผนเกษียณพร้อมแล้วหรือยัง?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

วันนี้.. คุณวางแผนเกษียณพร้อมแล้วหรือยัง?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้

6-8 นาที

ลดปัญหาค่าซ่อมรถกวนใจ วางแผนการเงินง่าย เซฟรายจ่ายไม่คาดคิด

‘ซื้อรถ มีแต่ลด’ คุณเคยได้ยินไหม? เพราะตั้งแต่ซื้อรถยนต์มา มูลค่าก็ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งยังมาพร้อมกับค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ตลอดจนค่าซ่อมแซมที่ตามมาอย่างไม่รู้จบ