external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ประกันชีวิต ทีทีบี
ส่งต่อความมั่งคั่ง 99/5


ประกันชีวิต ทีทีบี ส่งต่อความมั่งคั่ง 99/5

วางแผนส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ให้คนที่คุณรัก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จ่ายสั้น คุ้มครองชีวิตยาว

ชำระเบี้ยประกันชีวิตสั้นคงที่เพียง 5 ปี รับคุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 99 ปี

อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิต

รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยตลอดอายุสัญญา

สร้างเกราะคุ้มครอง ด้วยความมั่นคงระยะยาว

เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อสร้างหลักประกันให้คนที่รัก

รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

ได้เงินก้อนเพื่อส่งต่อความมั่นคั่งให้กับคนที่คุณรัก

ช่วยลดหย่อนภาษี

สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อสร้างหลักประกันให้คนที่รัก
  • รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อส่งต่อความมั่นคั่งให้คนที่คุณรัก

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานออฟฟิศ เพศชาย อายุ 30 ปี ต้องการวางแผนส่งต่อความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่รัก โดยเลือกซื้อแบบ ประกันชีวิต ทีทีบี ส่งต่อความมั่งคั่ง 99/5 ทุนประกันภัย 634,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ปีละ 50,073 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

เบี้ยประกันภัย

เริ่มต้น 50,000 บาท
เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย เพศ อายุ และชั้นอาชีพ

งวดการชำระเบี้ยฯ

รายปี

เงินครบกำหนดสัญญา

รับ 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

กรณีเสียชีวิต

รับ 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า


หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
หมายเหตุ
  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
  3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้