external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี สไมล์ โฮม พลัส

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ทีทีบี สไมล์ โฮม พลัส

ดูแลทั้งบ้านและคนที่คุณรัก อุ่นใจยิ่งขึ้นกับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คลายกังวลกับสินเชื่อบ้าน

คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลง

ส่งต่อทรัพย์สินให้คนที่คุณรัก

ด้วยเงินก้อน 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

วางแผนง่าย จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว

รับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย

ช่วยลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามทุนประกันภัยที่ลดลง เพื่อนำไปชำระสินเชื่อบ้าน
 • รับผลประโยชน์เพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย
 • สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ เพื่อรับมูลค่าเงินสด กรณีผ่อนชำระสินเชื่อครบก่อนกำหนดสัญญาสินเชื่อบ้าน

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี มีครอบครัวและลูก วางแผนคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านด้วยประกัน ทีทีบี สไมล์ โฮม พลัส ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 84,270 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

20 - 50 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี
20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี
20 - 60 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี
56 - 65 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

เลือกได้ตั้งแต่ 5, 10, 15 หรือ 20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาความคุ้มครอง และทุนประกันภัย

กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่ม 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น (คงที่ตลอดสัญญาประกันภัย)
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ติดต่อกันเป็นเวลา 180 วัน รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. ใบเสนอขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. เอกสารทางการเงินสำหรับการขอเอาประกันภัยวงเงินสูง
 5. เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ระบุเพิ่มเติม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. สัญญาประกันภัยที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จะดีกว่ามั้ย หากเป็นอะไรไปจะไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้คนข้างหลัง

วางแผนเลือกซื้อความคุ้มครองสินเชื่อให้เหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จะดีกว่ามั้ย หากเป็นอะไรไปจะไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้คนข้างหลัง

วางแผนเลือกซื้อความคุ้มครองสินเชื่อให้เหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

ซื้อรถยนต์ใหม่ 1 คัน มีเรื่องสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง ?

รถยนต์ทำให้คุณไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกและอิสระทุกวันนี้ การเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องยาก แต่มีสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนมีรถ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน