external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านทุนคงที่
(ttb smile home – level term)

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านทุนคงที่

ซื้อบ้านให้หมดห่วง ให้บ้านยังอยู่กับคนที่คุณรัก

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระหนี้สิน

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง* 100% ของทุนประกันภัย

วางแผนง่าย ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว

รับความคุ้มครองคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย

ช่วยลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

* โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขในกรมธรรม์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแบบคงที่ตั้งแต่ปีแรกจนถึงตลอดอายุสัญญา เพื่อนำไปชำระสินเชื่อบ้าน
 • สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ เพื่อรับมูลค่าเงินสด กรณีผ่อนชำระสินเชื่อครบก่อนกำหนดสัญญาสินเชื่อบ้าน

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ลูกค้า เพศชาย อายุ 35 ปี มีครอบครัวและลูกเล็ก ขอวงเงินสินเชื่อบ้านระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี วางแผนคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านด้วยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านทุนคงที่ ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 130,200 บาท

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านทุนคงที่

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี
20 - 60 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี
56 – 60 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

เลือกได้ตั้งแต่ 5, 10 หรือ 15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับความคุ้มครองคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครอง และทุนประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย/ การตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านทุนคงที่

กรณีเสียชีวิต

รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ติดต่อกันเป็นเวลา 180 วัน

1. รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัยเมื่อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
2. รับความคุ้มครองส่วนที่เหลือ 50% ของทุนประกันภัย ตามข้อ 1 หากยังทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. ใบเสนอขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. เอกสารทางการเงินสำหรับการขอเอาประกันภัยวงเงินสูง
 5. เอกสารข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันภัย แบบคุ้มครองสินเชื่อ ประเภทกลุ่ม กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่สอดคล้องกับหนี้สินคงค้าง
 6. เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ระบุเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์หลัก (ธนาคาร) กรณีที่มีเงินเหลือจากภาระหนี้ บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ลำดับถัดไป
 4. สัญญาประกันภัยที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด