external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สบายใจ พีเอ

ประกันอุบัติเหตุ สบายใจ พีเอ

เดินทางได้อย่างสบายใจ รับทุนประกัน 2 เท่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง 2 เท่า

สำหรับผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล

เงินชดเชยรายวัน

ระหว่างการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามคำสั่งแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ขยายความคุ้มครอง

สำหรับผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 คน ที่นั่งมาในรถยนต์ ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ (เงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Silver Gold Platinum
Regular Plus Regular Plus Regular Plus
1. เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (รับความคุ้มครองจากข้อใดข้อหนึ่ง)
 • อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม
  หรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะ
  ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • จากภัยก่อการร้าย
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล
  (รับความคุ้มครองรวมเป็น 2 เท่า)

300,000

150,000

-

600,000

500,000

200,000

100,000

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

2,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง
15,000 25,000 50,000
3. ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุตามคำสั่งแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
 • กรณีห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU
  ในประเทศไทย
 • กรณีห้องผู้ป่วยปกติ / ICU / CCU
  ในต่างประเทศ

-

-

-

300

600

600

-

-

-

500

1,000

1,000

-

-

-

1,000

2,000

2,000

4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง สำหรับผู้โดยสารในรถยนต์
ส่วนบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่
(คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 4 คน)
100,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยรวมภาษี และอากร (บาท)

1 ปี

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

1,115

2,140

3,140

4,110

5,055

5,970

6,860

1,270

2,435

3,575

4,680

5,760

6,800

7,810

1,860

3,560

5,230

6,835

8,415

9,930

11,415

2,120

4,060

5,960

7,805

9,600

11,325

13,020

3,195

6,130

8,995

11,770

14,485

17,100

19,650

3,714

7,130

10,470

13,695

16,850

19,890

22,860

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 18-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี ในวันที่เลือกซื้อ (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) หรือทำประกันภัยครั้งแรก ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
 • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานรับ - ส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด - เชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะน้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ / นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ /หัวคะแนน / นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราปริมาณตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม เป็นต้น เป็นไปตามข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้

6-8 นาที

ลดปัญหาค่าซ่อมรถกวนใจ วางแผนการเงินง่าย เซฟรายจ่ายไม่คาดคิด

‘ซื้อรถ มีแต่ลด’ คุณเคยได้ยินไหม? เพราะตั้งแต่ซื้อรถยนต์มา มูลค่าก็ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งยังมาพร้อมกับค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ตลอดจนค่าซ่อมแซมที่ตามมาอย่างไม่รู้จบ