สบายใจ พีเอ

ประกันอุบัติเหตุ สบายใจ พีเอ

เดินทางได้อย่างสบายใจ รับทุนประกัน 2 เท่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง 2 เท่า

สำหรับผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล

เงินชดเชยรายวัน

ระหว่างการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามคำสั่งแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ขยายความคุ้มครอง

สำหรับผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 คน ที่นั่งมาในรถยนต์ ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ (เงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Silver Gold Platinum
Regular Plus Regular Plus Regular Plus
1. เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (รับความคุ้มครองจากข้อใดข้อหนึ่ง)
 • อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม
  หรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะ
  ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • จากภัยก่อการร้าย
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล
  (รับความคุ้มครองรวมเป็น 2 เท่า)

300,000

150,000

-

600,000

500,000

200,000

100,000

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

2,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง
15,000 25,000 50,000
3. ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุตามคำสั่งแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
 • กรณีห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU
  ในประเทศไทย
 • กรณีห้องผู้ป่วยปกติ / ICU / CCU
  ในต่างประเทศ

-

-

-

300

600

600

-

-

-

500

1,000

1,000

-

-

-

1,000

2,000

2,000

4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง สำหรับผู้โดยสารในรถยนต์
ส่วนบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่
(คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 4 คน)
100,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยรวมภาษี และอากร (บาท)

1 ปี

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

1,115

2,140

3,140

4,110

5,055

5,970

6,860

1,270

2,435

3,575

4,680

5,760

6,800

7,810

1,860

3,560

5,230

6,835

8,415

9,930

11,415

2,120

4,060

5,960

7,805

9,600

11,325

13,020

3,195

6,130

8,995

11,770

14,485

17,100

19,650

3,714

7,130

10,470

13,695

16,850

19,890

22,860

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • อายุตั้งแต่ 18-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี ในวันที่เลือกซื้อ (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) หรือทำประกันภัยครั้งแรก ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
 • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานรับ - ส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด - เชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะน้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ / นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ /หัวคะแนน / นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราปริมาณตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม เป็นต้น เป็นไปตามข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ