external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ สมาร์ท

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ สมาร์ท

ไม่หวั่นกับเหตุไม่คาดคิด ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เจ็บเมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมมีเงินชดเชยรายได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ทุนประกันภัย สูงสุด 500,000 บาท

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย
(เงื่อนไขการสำรองจ่ายเป็นไปตามท่าบริษัทประกันกำหนด)

ชดเชยรายได้ สูงสุดวันละ 1,000 บาท

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Happy Sure Extra Sure

ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

300,000

 

500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000
3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 500 1,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
959
1,845
2,705
3,539
4,355
1,499
2,885
4,230
5,535
6,810

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันอุบัติเหตุ พีเอ สมาร์ท สูงสุดไม่เกิน 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันภัย (ตามข้อ 1) สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท


ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • อายุตั้งแต่ 15-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี)
  • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
  • ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี ในวันที่เลือกซื้อ หรือทำประกันภัยครั้งแรกและต่ออายุได้ถึง 69 ปี และคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี
  • ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
  • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
  • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานรับ - ส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด - เชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะน้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ / นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ /หัวคะแนน / นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
  • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น เป็นไปตามข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้