ประกันอุบัติเหตุ ทีทีบี พีเอ สมาร์ท

ไม่หวั่นกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เจ็บเมื่อไหร่ไม่ต้องสำรองจ่าย ให้คุณสบายใจได้ทุกวัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย ภัยก่อการร้าย รวมถึงขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ไม่ต้องสำรองจ่าย สบายกระเป๋า

มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามแผนที่เลือก ไม่ต้องสำรองจ่าย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Happy Smart Extra Smart
1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 300,000 500,000
2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 600,000 1,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขยายความคุ้มครองการก่อการร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 999 1,559

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสัญชาติไทย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่รับประกันภัยอาชีพชั้น 4 และอาชีพที่ระบุไม่รับประกันภัยอุบัติเหตุ เช่น คนงานเหมืองแร่, ชาวประมง, คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน, พนักงานเช็ดกระจกสูง, คนงานใช้เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงภัยสูง, นักแสดงผาดโผน, คนงานก่อสร้าง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ อบ.1 สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในแผนความคุ้มครองแบบเดียวกันกี่ฉบับก็ตาม และเมื่อรวมกับแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ขายผ่านธนาคารแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
รับประกันภัยโดย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย