พีเอ อุ่นรัก

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ อุ่นรัก

คุ้มครองอุบัติเหตุให้ตัวคุณเอง พร้อมส่งมอบความห่วงใยให้คนข้างหลัง
เบิกค่ารักษาได้ไม่จำกัดครั้ง อุ่นใจแม้จากไป ช่วยแบ่งเบาภาระคนที่รัก พร้อมเงินก้อนดูแลต่อเนื่อง 5 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เบิกค่ารักษาไม่จำกัดครั้ง

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้ง

หมดห่วงแม้คุณจากไป

กรณีเสียชีวิต ดูแลทายาทด้วยมรดกต่อเนื่อง 5 ปี

แบ่งเบาภาระ

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Silver Gold Platinum
1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 500,000 1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000 50,000
3. เงินช่วยเหลือรายปีแก่ทายาท กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)
รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • ผลประโยชน์ต่อปี
  • รวมผลประโยชน์จ่ายต่อเนื่องสูงสุด 5 ปี
60,000
300,000
100,000
500,000
200,000
1,000,000
4. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,000 2,000 3,000
5. ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 180 วันแรก กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 10,000 20,000 30,000
เบี้ยประกัน รวมภาษีและอาการ (บาท) 3,100 4,800 8,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี ในวันที่ซื้อ (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี) หรือทำประกันภัยครั้งแรก
  • ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
  • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
  • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง, มอเตอร์ไซครับจ้าง, พนักงานรับ - ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถโดยสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างโรงเลื่อย, ช่างตัด-เชื่อมเหล็ก, พนักงานดับเพลิง, ลูกเรือประมง, กู้ภัย, ยาม, เหมืองแร่, ขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ, นักกีฬาผาดโผน, นักกีฬาอาชีพ, หัวคะแนน, นักการเมืองหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย, การแท้งลูก, การทะเลาะวิวาท, การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา, สารเสพติด และการก่ออาชญากรรม
  • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์, ภัยสงคราม, ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ