ประกันรถยนต์
มอเตอร์ 1 ซิงเกิ้ล
เรท จัดเต็ม

ประกันชั้น 1 ซื้อง่าย ราคาเดียว คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย ชน หาย ไฟไหม้ โจรกรรม จัดเต็ม ค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลืออุบัติเหตุบนท้องถนน และค่าเดินทางกรณีนำรถเข้าซ่อม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันชั้น 1 ซื้อง่าย ไม่ต้องคำนวณราคา

ค่าเบี้ยพิเศษ ราคาเดียวในแต่ละกลุ่ม

หมดห่วงทุกความกังวลบนท้องถนน

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย ชน หาย ไฟไหม้ โจรกรรม มาพร้อมกับความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบจัดเต็มทั้งค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือบนท้องถนน และค่าเดินทางกรณีนำรถเข้าซ่อม

จะรถใหม่ หรือรถเก่า ก็ไม่ต้องกังวล

รับประกันรถยนต์ที่คุณรัก อายุรถตั้งแต่ 2-10 ปี

เท่แบบอุ่นใจ

รับประกันอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน

ผลประโยชน์โดยละเอียด

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ อายุรถ 2-10 ปี

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัย รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน อายุรถ 2-10 ปี

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร และการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา อายุรถ 2-10 ปี

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

ชดเชยค่าเดินทางกรณีนำรถเข้าซ่อม ชดเชยรายได้ระหว่างนอนโรงพยาบาล บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง และคุ้มครองทรัพย์สินภายในรถที่เกิดจากการลักทรัพย์ อายุรถ 2-10 ปี

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี ฝ่ายถูก 1,500 บาท/ครั้ง
ฝ่ายผิด 1,500 บาท/ครั้ง
เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง 1,500 บาท/วัน
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เกิดจากการลักทรัพย์ที่ชัดเจน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
 • ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย
 • รับเฉพาะรถเก๋ง และรถกระบะที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า
 • รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-10 ปี
 • เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 • รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยรวมส่วนลดกล้องติดรถยนต์
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากสงครามกลางเมือง, การแข็งข้อของทหาร, การปฏิวัติ, การต่อต้านรัฐบาล
 • ไม่คุ้มครองการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น และอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เกิดจากการลักทรัพย์ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ยกเว้น เงินแท่งหรือเงินรูปพรรณ ทองคําแท่งหรือทองรูปพรรณ, อัญมณี, พระเครื่อง, โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ, ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสาร, แบบแปลน, แผนผัง, ภาพเขียน, รูปออกแบบ ลวดลาย, แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์, หลักประกันหนี้สิน, หลักทรัพย์, เอกสารทางธุรกิจหรือเอกสารสําคัญต่าง ๆ เงินตรา, ธนบัตร, เช็ค, ไปรษณียากร, อากรแสตมป์, เหรียญตรา, บัตรเติมเงินโทรศัพท์, วัตถุระเบิด, อาวุธต่าง ๆ, เทป, ซีดี, ดีวีดี, เครื่องเสียง, โทรทัศน์, เครื่องตรวจหาพิกัด, สัญญาณกันขโมยทั้งที่ติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ รวมทั้งไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมใด ๆ


เอกสารที่ใช้เรียกร้อง

 • บันทึกประจําวันตํารวจจากสถานีตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
 • สําเนาเอกสารแสดงการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สูญหาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานที่แสดงถึงการได้มา
 • และเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจําเป็น
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ