ประกันรถยนต์ มอเตอร์ 3+ จัดเต็ม

ประกันชั้น 3+ จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 6,800 บาท/ปี อุ่นใจด้วยความคุ้มครองสูงทั้งรถคุณและคู่กรณี แถมฟรี ชดเชยค่าเดินทางกรณีนำรถเข้าซ่อม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อุ่นใจ ในราคาประหยัด

อัตราเบี้ยประกันภัยเพียง 6,800 บาท/ ปี ให้ความคุ้มครองรถชนรถ ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 150,000 บาท และคู่กรณีไม่เกิน 1,000,000 บาท

หมดกังวลเมื่อต้องนำรถเข้าซ่อม

เพิ่มความคุ้มครอง เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม

จะรถใหม่ หรือรถเก่า ก็ไม่ต้องกังวล

รับประกันรถยนต์ที่คุณรัก อายุรถตั้งแต่ 2-25 ปี

ผลประโยชน์โดยละเอียด

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ เฉพาะกรณีรถชนรถ

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อรถยนต์
(การชนกันกับยานพาหนะทางบก)
ไม่เกิน 150,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร และการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
รักษาพยาบาลผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

ชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อมจากกรณีรถชนรถ

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย
ชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากกรณีรถชนรถ ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (รวมกันทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิด) ฝ่ายถูก 500 บาท/ครั้ง
ฝ่ายผิด 500 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับเฉพาะรถเก๋ง และรถกระบะที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า
  • รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-20 ปี
  • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามช่วงทุนประกันภัยที่กําหนดข้างต้นเท่านั้น
  • อัตราเบี้ยประกันภัยรวมส่วนลดกล้องติดรถยนต์
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากสงครามกลางเมือง, การแข็งข้อของทหาร, การปฏิวัติ, การต่อต้านรัฐบาล
  • ไม่คุ้มครองการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น และอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย