external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ประกันชีวิต ทีทีบี
มันนี เซฟเวอร์ 15/6


ประกันชีวิต ทีทีบี มันนี เซฟเวอร์ 15/6

วางแผนการออมได้ง่าย พร้อมรับเงินคืนทุกปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ออมสั้นแต่คุ้มครองยาว

ชําระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองยาวถึง 15 ปี

รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก

ได้เงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ 1-14

มั่นใจมากขึ้นกับผลประโยชน์เงินก้อน

รับเงินก้อน 150% ของทุนประกันภัย เมื่อครบกําหนดสัญญา

อุ่นใจกับความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของทุนประกันภัย*
(*ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6-15)

ช่วยลดหย่อนภาษี

สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • เริ่มต้นวางแผนออมเงินตั้งแต่วันนี้ รับเงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ 1-14
  • มั่นใจ ได้รับเงินก้อน 150% ของทุนประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานบริษัท เพศชาย อายุ 25 ปี เลือกซื้อแบบ ประกันชีวิต ทีทีบี มันนี เซฟเวอร์ 15/6 เพื่อต้องการวางแผนการออมเพื่ออนาคต ทุนประกันภัย 100,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ปีละ 26,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับอายุ และทุนประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงตอบคำถามสุขภาพ)
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

เงินคืนระหว่างสัญญา

รับเงินคืนทุกปี 2.5% ของทุนประกันภับ
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 14

เงินครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัย
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5

รับ 100% ของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 15

รับ 150% ของทุนประกันภัย


หมายเหตุ
เบี้ยประกันชีวิตใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท
ตามระเบียบของกรมสรรพากร

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
  1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบการเสนอขายเท่านั้น ความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้