ทีทีบี โฮม การ์ด

ประกันบ้าน ทีทีบี โฮม การ์ด

คุ้มครองอุ่นใจ ไร้กังวลทั้งคุณและบ้าน ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และดูแลอุบัติเหตุคนในบ้าน มีให้เลือก 5 แผน ซื้อทุนเพิ่มได้ตามต้องการ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองทุกภัยให้บ้านที่คุณรัก

ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

คุ้มครองทรัพย์สินในบ้าน

โน้ตบุ๊ก มือถือ อาหาร-เครื่องดื่มในตู้เย็น

คุ้มครองค่าซ่อมแซม-ขนย้าย

ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ค่าซ่อมแซมบ้าน ขนย้ายทรัพย์สิน

เลือกซื้อความคุ้มครองได้เพิ่มเติมตามต้องการ

คุ้มครองการโจรกรรม เงินสด คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้าน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริม Home assistance

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 1. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ )
 2. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) และสิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ (สิ่งปลูกสร้างชั้น 2) เท่านั้น
 3. ไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม 7 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมอยู่ก่อนการเอาประกันภัย
 4. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่
 5. กรณีที่ในเหตุการณ์เดียวกันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 คน จะนำจำนวนเงินเอาประกันภัยมาเฉลี่ยจ่ายคนละเท่า ๆ กัน และความคุ้มครองหมวดการเสียชีวิตสิ้นสุดลง แต่หมวดอื่น ๆ ยังคงคุ้มครองจนครบระยะเวลาเอาประกันภัย
 6. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 7. จำกัดซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
 8. ความรับผิดของบริษัทรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 9. สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของผู้ของเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 10. กรณีไม่มีเคลมเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้รับสวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีในปีต่ออายุ 10%
 11. *Home assistance ได้แก่ Animal Invasion Removal, Electrical Damage, Plumbing Service, Roof/Ceiling Repair Service , Locksmith Service , Air Conditioning Service (ไม่รวมเติมน้ำยาแอร์) และบริการช่างซ่อมกระจกฉุกเฉิน (ครอบคลุมค่าบริการ ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของช่างผู้ให้บริการในการเข้าตรวจสอบในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง)
 12. กรณีเลือกซื้อภัยเพิ่ม และบริการเสริม ต้องนำเบี้ยประกันภัยสุทธิตามแผนไปรวมกับเบี้ยประกันภัยสุทธิของแต่ละแผนที่กำหนดไว้ (เบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวมภาษีและอากรแสตมป์)
รับประกันภัยโดย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

6-8 นาที

5 ความเชื่อเรื่องเงิน เงิน เกี่ยวกับ “ประกัน”... ที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด

“ประกัน” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดเป็นอันดับต้น ๆ ของใครหลาย ๆ คน โดยอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัว และยังไม่จำเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ประกัน คือตัวช่วยบริหารความเสี่ยงที่ทำให้เป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ไม่ติดขัด