ประกันสุขภาพ ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

สร้างความอุ่นใจ มอบความคุ้มครองสุขภาพให้คนทั้งบ้าน
เข้าใจง่าย ค่ารักษาจ่ายตามจริง เบิกค่าห้องได้ไม่จำกัดวัน สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สบายๆ ค่าห้องไม่จำกัดจำนวนวัน

สูงสุด 2,000 บาท/วัน (ตามวงเงินคุ้มครองที่เลือก)

จ่ายให้ตามจริง

วงเงินคุ้มครองผู้ป่วยใน จ่ายให้ตามจริง (ตามวงเงินคุ้มครองที่เลือก)

ป่วยกี่โรคก็ไม่ห่วง

วงเงินคุ้มครองผู้ป่วยในให้แบบต่อครั้ง (จากสาเหตุหรือโรคเดียวกัน)

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับความคุ้มครองทันที (การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว)

คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

ซื้อเพิ่มได้ครบตามต้องการ

ทั้งความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยโรคร้ายแรง หรือเงินชดเชยรายได้รายวัน

ลดหย่อนภาษีได้

ซื้อให้ตัวเอง หรือพ่อแม่ก็นำค่าเบี้ย ฯ ไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพกร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Classic Care Extra Care
1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ต่อครั้ง 200,000 300,000
2. ค่าห้อง  
 
ห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 1,500 2,000
ห้องผู้ป่วย ICU / CCU ในประเทศไทย (สูงสุด 15 วัน)์ 3,000 4,000
3. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
4. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
5. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
6. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
7. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 300,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มได้ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Classic Care Extra Care
1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง 1,200 1,800
2. ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน 1,000 1,000
3. โรคมะเร็ง (ตามที่กรมธรรม์กำหนด) เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งระยะใดระยะหนึ่ง 200,000 300,000
4. โรคร้ายแรง (ตามที่กรมธรรม์กำหนด) เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก 200,000 300,000

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็ง

 • การเจ็บป่วยด้วย 8 กลุ่มอาการโรคที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ โรคเนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) เช่น ปวดศีรษะ, เป็นหวัด, อาหารเป็นพิษ, ลำไส้อักเสบ เป็นต้น
 • สภาพที่เป็นมาก่อนประกันภัย และภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • การตั้งครรภ์, แท้งบุตร, ทำแท้ง, การคลอดบุตร, โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์, การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก, การทำหมัน และการคุมกำเนิด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
รับประกันภัยโดย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชันซื้อประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส รับฟรี ประกันภัยผลกระทบจากการฉีดวัคซีน COVID-19
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ทุกแผน ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของธนาคาร โดยไม่จำกัดค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติ และมีผลบังคับจนถึงวันที่ได้รับประกันภัยกรณีได้รับผลกระทบภายหลังจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่สมนาคุณ
 2. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกรณีได้รับผลกระทบภายหลังจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่สมนาคุณ รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์ไปยังที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์ตามที่ลูกค้าระบุ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัย ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
 3. รายละเอียดการรับประกันภัยผลกระทบจากวัคซีนโควิด 19 โดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1-99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
  • วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
  • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน)
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติ อาการแพ้ยารุนแรงจนถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้องทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาล ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม รวมถึงสถานที่จัดเตรียมตามประกาศของรัฐบาลเท่านั้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน COVID 19 เรียกคืนเงินคืนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 5. กรมธรรม์ประกันภัยที่สมนาคุณ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 6. กรณีสอบถามผลการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยที่สมนาคุณ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1428 ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับกรมธรรม์ประกันภัยที่สมนาคุณ
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีทีบี เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันภัยเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย