external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง (ทีทีบี ซีเอ็ม)

พร้อมรับมือกับโรคร้ายแรง ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง ครอบคลุม 63 โรคร้าย

ครอบคลุม 18 โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และ 45 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง

คุ้มครองสูง

รับความคุ้มครองสูงสุด 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง (เงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม์)

คุ้มครองนาน

รับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 45 โรค รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากทุนประกันภัยโรคร้ายแรง

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

เจ้าของธุรกิจ เพศชาย อายุ 40 ปี ต้องการสร้างความอุ่นใจให้กับตัวเอง ลดความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรง
โดยเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ทุนประกันภัยโรคร้ายแรง 3,000,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก 20,910 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี (ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก)

ทุนประกันภัย

100,000 - 10,000,000 บาท (ไม่เกิน 5 เท่าของทุนประกันภัยหลัก)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกันภัย และปรับเพิ่มตามช่วงอายุที่บริษัทฯ กำหนด

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เป็นไปตามสัญญาหลัก

กรณีได้รับการตรวจวินิจฉัย และ/หรือ ยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (การจ่ายผลประโยชน์ในแต่ละระดับ จะจำกัดเฉพาะ 1 โรคร้ายแรงต่อระดับเท่านั้น)

ระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค)*

รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง

ระดับรุนแรง (45 โรค)*

รับความคุ้มครอง 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) และสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรงสิ้นสุดลง

*โรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์ และมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เท่ากับ 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

45 โรคร้ายระดับแรงรุนแรง
กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิต 3. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
4. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
5. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
7. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
8. การผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่เอออร์ต้า (Aorta)
9. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
10. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
11. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 12. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
13. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
14. ภาวะโคม่า
15. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
16. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
17. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
18. โรคพาร์กินสัน
19. โรคระบบประสาท Multiple Sclerosis
20. ภาวะ Apallic Syndrome หรือ Vegetative State
21. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
22. โรคโปลิโอ
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
24. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย 25. ตับวาย
26. ไตวายเรื้อรัง
27. โรคถุงน้ำในไต
28. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
29. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
30. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
31. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
32. ไตอักเสบลูปูส (Lupus Nephritis) จาก Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
33. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยต์ชนิดรุนแรง
34. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ 35. แผลไหม้ฉกรรจ์
36. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
37. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
38. ตาบอด
39. การสูญเสียการได้ยิน
40. การสูญเสียความสามารถในการพูด
41. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
42. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
43. โรคเท้าช้าง
44. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
45. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
18 โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
2. การผ่าตัดเนื้องอกใต้สมองออก
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิต 3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด
6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้า (Aorta) โดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง
7. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Carotid)
9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
10. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
11. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย 12. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ
13. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
14. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ 15. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย
16. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
17. การสูญเสียแขนหรือขาหรือตาหนึ่งข้าง
18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
  1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (Visa) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work Permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
  1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและขั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
  3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้