แคนเซอร์ แคร์

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ แคร์

หมดห่วงเรื่องค่ารักษา สบายใจ คุ้มครองมะเร็งได้ทุกชนิด จ่ายคุ้มเต็มทุนประกันเมื่อตรวจเจอครั้งแรก
เบี้ยประกันฯ คงที่ ไม่มีปรับเพิ่มตามอายุ คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด

ขยายความคุ้มครอง 20% ของทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งไฝดำ (Non-Melanoma)
(เมื่อจ่ายเงินทดแทนมะเร็งผิวหนัง 20% แล้ว ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะยังคงให้ความคุ้มครองตามแผนที่เลือก)

เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ตามเบี้ยประกันภัยปีแรกที่เริ่มคุ้มครอง

คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี 

ต่ออายุได้ถึง 64 ปี

จ่ายคุ้ม เต็มทุนประกัน เมื่อตรวจเจอโรคมะเร็งครั้งแรก

รวมโรคมะเร็งผิวหนังประเภท Melanoma (มะเร็งไฝดำ)
(เมื่อแสดงหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันการเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก ไม่ว่าชนิดใด ระยะใดก็ตามหลังจากเอาประกันภัย 90 วันแล้ว)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง) 200,000 500,000 1,000,000
ผลประโยชน์โรคมะเร็งผิวหนัง 40,000 100,000 200,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)
อายุ (ปี) ราย 1 ปี ราย 2 ปี ราย 3 ปี ราย 1 ปี ราย 2 ปี ราย 3 ปี ราย 1 ปี ราย 2 ปี ราย 3 ปี
1 - 39 1,235 2,370 3,485 3,090 5,930 8,710 6,180 11,860 17,420
40 - 44 1,890 3,630 5,325 4,720 9,065 13,315 9,445 18,130 26,630
45 - 49 3,090 5,930 8,715 7,725 14,830 21,780 15,450 29,660 43,565
50 - 54 3,500 6,720 9,865 8,745 16,790 24,660 17,490 33,580 49,320
55 - 64
(ต่ออายุ)
เท่ากับเบี้ยฯ ของอายุแรกเข้า

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปี ในวันเลือกซื้อหรือทำประกันครั้งแรก และต่ออายุได้จนถึง 64 ปี
  • ไม่เคยมีประวัติหรือเคยรักษาโรค ดังนี้ การอักเสบเรื้อรังของปอด, ไวรัสตับอักเสบบี, ตับแข็ง, ตับอักเสบเรื้อรัง, การอักเสบเรื้อรังของลำไส้ใหญ่, ริดสีดวงทวารหนัก, การอักเสบเรื้อรังของปากมดลูกและช่องคลอด
  • ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในสถานที่ดังต่อไปนี้ โรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย, โรงงานอุตสาหกรรม, เหมืองแร่ต่าง ๆ, โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์, โรงงานที่ใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต, โรงงานปิโตรเลียม เป็นต้น
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ตรวจพบโรคมะเร็งก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมถึงมีประวัติการเป็นมาก่อน
  • ตรวจพบเนื้องอกโรคมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงเชื้อ H.I.V.
  • ตรวจพบโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับในปีแรก
  • เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งพลัส
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ