บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์

กดเงิน สอบถามยอดเงินฟรี ทุกตู้ ATM ทีเอ็มบีธนชาต ทุกจังหวัดทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สะดวกในการทำธุรกรรม

ดูรายละเอียด
 • กดเงิน สอบถามยอดเงินฟรี ทุกตู้ ATM ของ ทีทีบี ทุกจังหวัดทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ช้อปออนไลน์ และรูดซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ VISA
 • ชำระค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็ว แค่แตะบัตรกับเครื่องรับชำระเงินที่มีเครื่องหมาย Paywave
 • ช้อปออนไลน์มั่นใจ หายห่วง พร้อมรับฟรีความคุ้มครองสินค้า (สูญหาย/ชำรุด/ไม่ตรงสเปค)
  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ มูลค่าสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง
  คืนเงินตามมูลค่าจริงของสินค้า สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง รวมสูงสุด 10,000 บาทต่อปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์
 • กดเงินและสอบถามยอดเงินฟรี ที่ตู้ ATM ทีเอ็มบีธนชาต
  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ มีอายุการใช้งาน5 ปี
 • วงเงินการถอนเงินที่ทุกตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL หรือ VISA หรือ PLUS ทั่วโลก
  รวมสูงสุด 200,000 บาท / วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ ทีทีบี ผ่านตู้ ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง
  สูงสุด 500,000 บาท/วัน
 • โอนเงินไปธนาคารอื่น (ORFT) ผ่านตู้ ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง
  สูงสุด 200,000 บาท / วัน
 • รูดซื้อสินค้า และบริการกับร้านค้าทั่วโลกสูงสุด 100,000 บาท / วัน
 • ช้อปออนไลน์ซื้อสินค้า และบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ VISA
 • ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด และ pin 6 หลัก
 • วงเงินการทำธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านประจำบัตรได้ที่ตู้ ATM ทีเอ็มบีธนาชาต สูงสุด 1 ครั้ง / วัน
 • สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 4 ครั้ง / วัน
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี
  (บัตรหาย/บัตรชำรุด/ทำบัตรใหม่ 200 บาท/บัตร)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • การถอนเงินที่ตู้ ATM ทีเอ็มบีธนชาต ทั่วไทย 0 บาท
 • การถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น ภายในจังหวัดหรือสำนักหักบัญชี 10 บาท / รายการ
 • การถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น ต่างจังหวัดหรือข้ามสำนักหักบัญชี 20 บาท / รายการ
 • การสอบถามยอดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น 10 บาท / รายการ
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต
  ทีทีบี ไลท์ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
สำหรับลูกค้าธนชาต(เดิม) ที่ถือบัตรเดบิตธนชาต

รายละเอียดข้อมูลบัตรเดบิต คลิก