บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

รับเงินสวัสดิการจากรัฐ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น ด้วยบัญชีเพื่อใช้ พื้นฐาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับเงินสวัสดิการจากรัฐ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียด
 • รับเงินสวัสดิการจากรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรม ผ่านแอป ทีทีบี ทัช และตู้ ATM ทีเอ็มบีธนชาต ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • บัญชีพื้นฐาน เป็นบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ให้คุณสะดวกมากขึ้น
ฟรี ค่าธรรมเนียม เมื่อเปิดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์
(กรณีบัตรหาย / บัตรชำรุด / ทำบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อบัตร)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เอกสารการเปิดบัญชี

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ
บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
ติดต่อ ttb ได้ทุกสาขาเพื่อเปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชี พื้นฐาน
  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง
  คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร