external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ
ออมทรัพย์พิเศษ

บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ

ต่อยอดความมั่งคั่งด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ยิ่งขึ้นในความมั่นคงพร้อมดอกเบี้ยสูง และพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานได้ในอนาคต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มค่าด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

รับดอกเบี้ยแบบลอยตัว + ดอกเบี้ยโบนัสสูงตั้งแต่บาทแรก

รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เหมือนมีเงินสะสมไว้ระยะยาว

ไม่ต้องกลัวลืมจ่ายค่าเบี้ยประกัน

ด้วยวงเงินฝากที่หักบัญชีเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้โดยอัตโนมัติ

เป็นหลักประกันให้ลูกหลานในอนาคต

ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน ด้วยเงินออมของคุณวันนี้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 1. เปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ได้เฉพาะที่สาขาของธนาคารเท่านั้น
 2. ผู้ฝากเงินจะต้องมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่ซื้อผ่านธนาคาร จึงจะสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ได้
 3. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ได้ตามจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) โดยกำหนดให้ 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์ และต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือ บัญชีร่วมได้ โดยชื่อผู้เปิดบัญชีเดี่ยว หรือ บัญชีร่วม ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันชีวิต) หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน และผู้เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี
 4. ผู้ฝากเงินต้องเปิดบัญชี พร้อมฝากเงินเข้าบัญชีเพียง 1 รายการ โดยจำนวนเงินฝากต้องเท่ากับเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่คงเหลือต้องชำระอีก 7 ปี (ไม่นับเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) งวดแรกที่ชำระเรียบร้อยแล้ว) โดยสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชีได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ผู้ฝากเงินสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) กับธนาคาร
 5. ผู้ฝากเงินต้องมีบัญชีคู่โอนเป็นบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือ บัญชี ทีทีบี เบสิก ซึ่งต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อ บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เพื่อยินยอมให้ธนาคารนำเงินจากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โอนเข้าบัญชีคู่โอนเพื่อตัดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ตามจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เท่ากันทุกปี โดยจะทำการโอนเงินก่อนวันครบกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 1 วันทำการ ตลอดอายุกรมธรรม์ และเพื่อรับโอนดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง จากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี
 6. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตได้ทุกประเภท และไม่สามารถสมัครใช้บริการ SMS alert/Promptpay/direct debit/direct credit และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) ได้
 7. ไม่สามารถนำบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
 8. ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ ต้องถอนเต็มจำนวนและปิดบัญชีที่สาขาเท่านั้น
 9. เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ครบระยะเวลา 7 ปีแล้ว ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายงวดสุดท้าย และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เข้าบัญชีคู่โอน และปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โดยอัตโนมัติ
 10. อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบได้ที่เมนู อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การจ่ายดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดคู่ฝากบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือ บัญชี ทีทีบี เบสิก เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และ รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-7 นาที

10 สถานที่เที่ยวช่วงหยุดยาว เที่ยวอุ่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุฟรี

หยุดยาวแบบนี้ ไปเที่ยวทั้งที ก็ต้องไปเที่ยวอย่างอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องค่าใช่จ่ายที่จำเป็น ttb all free มีประกันอุบัติเหตุให้ฟรี จะเที่ยวที่ไหนก็หายห่วง

5-7 นาที

เคล็ดลับการเตรียมตัว เมื่อจะไปต่างประเทศ

เคยไหม? อยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรืออยากไปเรียนต่อ แต่เก็บเงินเท่าไรก็ไม่ถึงเป้าหมายสักที เรามีวิธีออมเงินเพื่อพิชิตฝัน พาคุณติดปีก บินไปต่างประเทศกัน

5 นาที

First Jobber ต้องรู้ เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนทำบัตรเครดิตใบแรก

อยากทำบัตรเครดิตใบแรกกับ ttb ให้ผ่านง่าย ได้อนุมัติไว ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรและใช้เอกสารจำเป็นอะไรบ้าง