external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ทีทีบี โซ ฟาสต์
ได้คะแนนเร็ว
ทุกการใช้จ่าย

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

เหมาะสำหรับนักปั่นคะแนน แลกรางวัลและประสบการณ์ชีวิต
รับคะแนนเร็วทุกการใช้จ่าย ได้คะแนนเร็วก็แลกของรางวัลชีวิตได้เร็วกว่า ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับคะแนนเร็วทุก การใช้จ่าย ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตร / รอบบัญชีและการใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ยกเว้น การได้รับคะแนนสะสม

 • รายการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท
 • ประกันชีวิตที่พ่วง Unit Linked
 • รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท
 • รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (cash advance)
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 • รายการชำระค่าดอกเบี้ย
 • รายการชำระค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • รายการแบ่งจ่าย ttb so goood
 • รายการผ่อนชำระ pay plan ณ ร้านค้า
 • รายการเบิกเงินสดผ่อนชิลล์ๆ (cash chill chill)
 • รายการโอนเงิน (cash transfer)
 • รายการแลกเงินตราต่างประเทศ
 • รายการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ
 • รายการชำระค่าภาษี
 • รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 31 ประเทศรวมสหราชอาณาจักร ทุกสกุลเงิน
 • รายการใช้จ่ายที่ 7-Eleven
 • รายการใช้จ่ายกับร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ทำรายการเป็นสกุลเงินบาท
 • รายการใช้จ่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกประเภท
 • รายการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท

เลือกแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน ได้เอง ทุกรายการใช้จ่าย

ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย ttb so goood

 1. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิต ลิงค์ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 2. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม ttb rewards plus สำหรับ บัตร รีเซิร์ฟ อินฟินิท / บัตร รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ / บัตร แอปโซลูท / บัตร โซ ฟาสต์ และ เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตร บัตร โซ สมาร์ท

ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียดความคุ้มครองประกัน

 • เมื่อชําระค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะผ่านบัตรเครดิต
 • กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) ภายใน 30 วัน
  นับจากวันเกิดเหตุ โทร. 02-257-8000 ต่อ 1533, 1995 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.45 น.
 • กรณีสอบถามเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง โทร. 02-257-8000 ต่อ 5752 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.45 น.
 • เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ให้ถือตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ผู้รับประกันภัย

ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน
หรือเลือกแบ่งจ่ายนาน 6 และ 10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือน
ได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

พิเศษ! สำหรับลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบี
แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 5 เดือน

เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป touch หรือ
กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป


ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป
  (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

 

บัตรเสริม

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์และบูธให้บริการบัตรเครดิตเท่านั้น)
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ
  • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์และบูธให้บริการบัตรเครดิตเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีบริษัท
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
คำถามที่พบบ่อย

1. สมัครบัตรเครดิต รู้ผลอนุมัติภายในกี่วัน
คำตอบ สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติบัตรเครดิตได้ที่ www.ttbbank.com/archive/status-tracking โดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารบนเว็บไซต์ เพื่อรับรหัส OTP เพื่อและนำรหัสที่ได้รับมากรอกยืนยันบนหน้าเว็บไซต์ หรือโทรสอบถามได้ที่ ttb contact center 1428 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะมีการพิจารณาผลการอนุมัติ ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ หากมีการอนุมัติจะมีการแจ้งผลผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร หากไม่ได้รับการอนุมัติจะมีเอกสารชี้แจงจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร

2. บัตรเครดิต ttb มีค่าธรรมเนียมหรือไม่?
คำตอบ บัตรเครดิต ttb ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

3. เปิดใช้บริการบัตรเครดิต ttb ครั้งแรก ทำอย่างไร?
คำตอบ สามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb ได้ด้วยตัวเองผ่านแอป ttb touch หรือติอต่อ ttb contact center 1428 กด 2

4. หากบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ กรณีบัตรสูญหายให้รีบอายัดบัตรเครดิตผ่านแอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

5. อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต อยู่ที่เท่าไหร่?
คำตอบ 16.00% ต่อปี

6. มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต ttb หรือไม่?
คำตอบ มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต ttb ที่ 3% (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT))
ยกเว้น บัตรเครดิต ttb so chill ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง
ปิด
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตนี้ได้
ปิด

สมัคร บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์
ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จัดการบัตรเครดิตง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทำได้ด้วยตัวเองสะดวกทุกบริการ ไม่ต้องไปสาขา

 • สมัครบัตรเครดิต
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • เปลี่ยนวงเงินบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
 • สมัคร e-statement
 • เพิ่ม/ลด วงเงินการใช้งาน
 • ทำรายการแบ่งจ่าย so goood
 • ดูโปรโมชันใช้จ่าย
 • ดูรายการใช้จ่าย
 • เช็กและแลกคะแนน ttb rewards

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จัดการบัตรเครดิตง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทำได้ด้วยตัวเองสะดวกทุกบริการ ไม่ต้องไปสาขา

 • สมัครบัตรเครดิต
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • เปลี่ยนวงเงินบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
 • สมัคร e-statement
 • เพิ่ม/ลด วงเงินการใช้งาน
 • ทำรายการแบ่งจ่าย so goood
 • ดูโปรโมชันใช้จ่าย
 • ดูรายการใช้จ่าย
 • เช็กและแลกคะแนน ttb rewards

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

7-8 นาที

ในสนามการเงิน… นักกีฬา “ทางการเงิน” แบบไหนที่ใช่คุณ

เคยไหม ตั้งเป้าหมาย ตั้งความฝันอะไร แต่ไม่รู้จะเริ่มสานฝันอย่างไร ไปไม่ถึงเส้นชัยสักที? วันนี้ ทีทีบี ขอแนะนำ fintools ตอนนักกีฬาทางการเงิน ตัวช่วยพาคุณพิชิตเป้าหมาย เพียงเริ่มจากรู้จัก “ตัวตนทางการเงินของตัวเอง”

3 นาที

Retail Therapy คืออะไร ทำไมช้อปปิ้งถึงแก้เครียด

ช้อปปิ้งแก้เครียดจริงๆ แล้วดีไหม Retail Therapy ช่วยบำบัดจิตใจได้อย่างไร อะไรบ้างที่นักช้อปควรรู้ถ้าไม่อยากช้อปเพลินจนตกใจกับยอดบิลให้กลุ้มใจกว่าเดิม

5 นาที

จองตั๋วเครื่องบิน ใช้บัตรเครดิตคุ้มกว่าจริงไหม

ตัวเลือกคุ้มค่าของคนรักการเดินทางที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิต ttb absolute พร้อมออกทริปทั่วโลกได้คุ้มกว่าใคร เข้าใช้ Airport Lounge ฟรี 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน ทุกการใช้จ่าย 20 บาทรับ 1 คะแนน แถมรับคะแนนสะสมx2 เมื่อใช้จ่ายออนไลน์
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด