external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ต้อนรับคณะเยาวชนจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

21 พ.ค. 2567

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมกับ กองทัพบก นำโดยคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต และ พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะเยาวชนจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ (กองทัพภาคที่ 1-4) จำนวนกว่า 140 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในอาเซียนที่รวบรวมจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทาน อันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ยึดถือพญาครุฑเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เนื่องจากพญาครุฑ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของสังคมไทย

สำหรับหมู่คณะที่สนใจท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ” สามารถลงทะเบียนผ่าน https://www.ttbfoundation.org/th/garudamuseum/ โดยจะเปิดให้เข้าชม ทุกวันศุกร์-เสาร์ วันละ 3 รอบ ในเวลา 10:00 / 13:00 / 15:00 น. พร้อมผู้นำชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดตามกิจกรรมดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbfoundation.org