external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ttb analytics มองหลากหลายปัจจัยเศรษฐกิจหนุนนักท่องเที่ยวอินเดียทะลุ 2 ล้านคนในปี 2567

10 พ.ย. 2566

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยอยู่ที่ 1.5 ล้านคน ก่อนเพิ่มเป็น 2 ล้านคนในปี 2567 และในอีก 5 ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยวอินเดียจะเป็นตลาดสำคัญอันดับ 2 รองจากจีน ด้วยปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นอย่างมาตรการฟรีวีซ่าและปัจจัยระยะยาวจากโครงสร้างเศรษฐกิจและประชากรที่เติบโตของอินเดีย

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วติดอันดับ 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่อยู่ในอันดับ 9 และด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 1.16 ล้านคนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 นี้ ทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียกลายเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพที่น่าสนใจ ทำให้ ttb analytics ประเมินตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียขึ้นแท่นเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับ 2 ของไทยภายใน 5 ปี โดยประมาณการนักท่องเที่ยวปีนี้อยู่ที่ 1.5 ล้านคน ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างมาตรการฟรีวีซ่าที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ขณะที่ระยะยาวคาดว่า ใน 5 ปีข้างหน้านักท่องเที่ยวอินเดียจะกลายเป็นตลาดท่องเที่ยวสำคัญอันดับ 2 ของไทย จากปัจจัยหนุนในด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ชนชั้นวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นบนฐานประชากรที่ใหญ่ ทำให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี แซงหน้านักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3% และการที่ไทยเป็นตัวเลือกอันดับแรก ๆ ในการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของชาวอินเดีย

3 ปัจจัยหนุนสำคัญ ดันนักท่องเที่ยวอินเดียขึ้นแท่นอันดับสอง
เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง จากข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดเศรษฐกิจอินเดียในปี 2566-2570 จะเติบโตอยู่ที่ 6.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนภาคเอกชน นำไปสู่การขยายตัวของภาคธุรกิจในประเทศ การจ้างงานและรายได้ต่อหัวของประชากรที่สูงขึ้นมากเพียงพอในการเที่ยวต่างประเทศ สะท้อนจากมูลค่าการเติบโตการใช้จ่ายท่องเที่ยวนอกประเทศที่โตเฉลี่ยปีละ 11% (ปี 2555-2562)

กลุ่มวัยทำงานในประเทศอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ 1,428 ล้านคนรวมถึงมีระดับการจ้างงานที่สูงขึ้นตามการเติบโตเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัดส่วนคนวัยทำงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 อินเดียมีประชากรวัยทำงาน 665 ล้านคน และคาดว่าในปี 2570 จะมีประชากรวัยทำงานกว่า 708 ล้านคน ภายใต้การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y อายุระหว่าง 29-40 ปี ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการท่องเที่ยว

การที่ไทยเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของชาวอินเดีย เนื่องจากโครงสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และด้วยการเดินทางที่สะดวก มีเที่ยวบินรองรับมากขึ้น และใช้เวลาเดินทางสั้นเพียง 3-4 ชั่วโมง ตลอดทั้งมีจุดเด่นจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า ทำให้ช่วง 6 เดือนแรก ในปี 2566 ไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับสองในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวอินเดียนิยมเดินทาง นอกจากนี้ ตัวเลขจาก Destination Insight ชี้ว่าไทยเป็นจุดหมายที่นิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวอินเดียที่ค้นหาสายการบินและที่พักมากที่สุด

ดังนั้น ttb analytics จึงคาดว่าอินเดียจะเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพขยายตัวได้รวดเร็วและต่อเนื่องในอนาคต และเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโตในช่วงที่ตลาดจีนยังฟื้นตัวช้า แนะภาคธุรกิจทำการตลาดมากขึ้นในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ เพื่อช่วยดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ช่วยให้อินเดียขึ้นแท่นเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับ 2 ของไทยภายใน 5 ปีได้อย่างแน่นอน

ttb analytics มองหลากหลายปัจจัยเศรษฐกิจหนุนนักท่องเที่ยวอินเดียทะลุ 2 ล้านคนในปี 2567