external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทางทะเลแก่ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท

28 ส.ค. 2566

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ให้ความสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายกฤษณ์ ตรีนุชกร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด ในโอกาสที่ ทีทีบี ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทางทะเล หรือ Blue Loan รวม 1,010 ล้านบาท แก่บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 50 กิโลตันต่อปี รองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่กําลังเติบโต พร้อมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและปราศจากฟอสเฟต ไม่สร้างขยะพลาสติก หรือเป็นขยะลงสู่ทางน้ำหรือทะเล เป็นการตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบบริหารด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตระหนักถึงการจัดการตามแนวทางการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) โดยยึดถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ


บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  • นัฐภรณ์ รัตนา ผู้จัดการส่วนการเงิน และบัญชีองค์กร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด
  • วัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
  • กฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด
  • อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
  • ปริญญา นาคประเสริฐ หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
  • ธนะมินทร์ สุพรรณสมบูรณ์ ผู้บริหารความสัมพันธ์อาวุโส ทีเอ็มบีธนชาต