external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนสินเชื่อแก่ บจก. จีซี-เอ็ม พีทีเอ

1 ก.ย. 2565

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายกรดเทเรฟทาลิก (PTA) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำคัญสำหรับการผลิตสารโพลิเอทิลีน ที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ โดยมีแผนต่อยอดขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยครั้งนี้ นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต ให้การต้อนรับ นางภัทรลดา สง่าแสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และคุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ในโอกาสที่ ทีทีบี ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวมูลค่า 755 ล้านบาทให้กับ จีซี-เอ็ม พีทีเอ ด้วยเล็งเห็น และเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ การสนับสนุนเงินสินเชื่อในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโรงงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด เป็นบริษัทใน GC Group. มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง โดยมีมาตรการลดปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ


บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  • ณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
  • ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
  • ปริญญา นาคประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต