external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการโอนเงินบาทเนต (BAHTNET) ผ่านช่องทางสาขา

11 ต.ค. 2566

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ธนาคารขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการใช้บริการโอนเงินบาทเนต (BAHTNET) ผ่านช่องทางสาขา ดังนี้

  1. ยกเลิกการกรอกแบบฟอร์ม “ใบถอนเงิน” กรณีหักบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เพื่อส่งคำสั่งโอนเงินบาทเนต โดยลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม “ใบคำขอถอนเงินและโอนเงิน BAHTNET/ ORFT” ทดแทน
  2. ยกเลิกการรับ “เช็คบุคคล” จากบัญชีกระแสรายวัน (Current) ทุกประเภทของลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อส่งคำสั่งโอนเงินบาทเนต โดยลูกค้าสามารถใช้การหักบัญชีกระแสรายวันเพื่อโอนเงินบาทเนต ทดแทน
  3. ยกเลิกการรับ “เช็คธนาคาร” ทั้งเช็คที่ออกโดยเคาน์เตอร์สาขาของ ttb หรือ “เช็คต่างธนาคาร” เพื่อส่งคำสั่งโอนเงินบาทเนต โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินโอนบาทเนต ผ่านการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด